Direktoratet for byggkvalitet

5/10/2023
Byggeindustrien

Mer fleksible regler

- for arbeid på eksisterende bygg
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
17/10/2022
Bolig

Nye og enklere regler

Fra årsskiftet blir det nye regler ved arbeid på boliger og bygg
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser