Hagegata 30

1/06/2023
Bolig

Oslo kommune bygger 48 nye leiligheter

Vedtatt etablererboligprosjektet i Hagegata 30.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser