masser

24/10/2022
Byggeindustrien

Utvikler klimaklok markedsplass for masser

Innovasjonsprosjekt om gjenbruk og handel med overskuddsmasser fra anleggs- og byggeplasser
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser