Nye Rikshospitalet

7/02/2024
Byggeindustrien

Innstilt til kontrakt

Skal bygge for på Nye Rikshospitalet.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
20/10/2022
Arkitektur

Forprosjekt ferdigstilt

Arbeid med Nye Rikshospitalet og Aker sykehus ett skritt videre
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser