Public Property Invest AS

2/02/2024
Byggeindustrien

Vurderer mulig notering på Oslo Børs

Mulig overføring av eiendomsportefølje.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser