Transport & Logistikk Lager
2 minutter lesetid

NREP Logicenters satser stort i Moss

24/01/2024, 09:05
NREP Logicenters satser stort i Moss
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Sist vår sikret Nrep den største europeisk value-add eiendomsfonden gjennom tidene i Europa med over 40 milliarder norske kroner i egenkapital – beregnet for investeringer i Norden og Nordeuropa

”Marine Trading AS eiendommer passer godt inn i vår nordeuropeiske portefølje, med fleksible bygg som passer til både store og små logistikkleietakere. Logicenters har sterk tro på Moss som logistikkhub med nærhet til europavei og havn, i tillegg til en attraktiv tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Eiendommene vi kjøper har også noen miljømessige kvaliteter og et godt utgangspunkt å bygge videre på som harmonerer med vår satsing på bærekraft”, sier Jørgen Bråten Nordby, investeringsansvarlig og porteføljeforvalter i Logicenters.

Oppkjøpet representerer et strategisk skritt for å styrke Logicenters tilstedeværelse innen logistikkområdet i Norge og sikrer mer tomt for å fortsette utviklingen av logistikkfasiliteter sør for Oslo.

Logicenters er fornøyd med å kjøpe ni gode eiendommer med totalt 78 000 m2 logistikk, samtidig som de inngår et samarbeid med Gudmund Harlem. Han blir medinvestor og vil innta en operativ rolle for å bistå med utleie og videre utvikling av tomtebanken.

“Jeg har igjennom flere år hatt et tett og godt samarbeid med Marine Trading AS for å utvikle næringseiendomsporteføljen de har og vi har i felleskap klart å etablere mange solide leietakere i porteføljen, både i eksisterende bygg og i byggene som har blitt oppført de senere år. Gjennom denne prosessen ble jeg enig med Svein Willadssen om at tiden var moden for å overlate eiendomsporteføljen videre til en større aktør for å utvikle selskapet ytterligere. Jeg vil takke teamet i Marine Trading AS for et tett og godt samarbeid i prosessen og det er med ydmyket jeg vil videreføre det gode arbeidet de har gjort både med eiendommene og ikke minst med det tette forholdet de har hatt til sine leietakere og samarbeidspartnere”, sier Gudmund Harlem.

Etter å ha utviklet vår næringseiendomsportefølje i over 20 år var tiden moden for å overlate den videre utviklingen av eiendomsporteføljen til andre. Gjennom et godt samarbeid med Gudmund Harlem over flere år, var det naturlig å inngå dialog med Gudmund for å overgi våre eiendommer til en større aktør for å utvikle porteføljen ytterligere. Jeg har troen på at nye eiere vil forvalte eiendommene på en slik måte som vil være positivt både for våre lokale samarbeidspartnere og nye og eksisterende leietakere. Vil med dette ønske alle involverte lykke til og for et godt samarbeid i prosessen. En spesiell takk til BDO Østfold som har bistått oss i prosessen” sier Svein Willadssen, eier av Srw AS

#moss #nrep #nrep logicenters
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0