Byggeindustrien
3 minutter lesetid

700 tonn teglstein får nytt liv i Trøndelag

22/02/2023, 09:00
700 tonn teglstein får nytt liv i Trøndelag
Marie Hallaren i Franzefoss (t.v.) og Heather Louise Mason i Trøndelag Fylkeskommune samarbeider for økt gjenbruk av byggematerialer.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Høye miljøambisjoner

Trøndelag fylkeskommune har svært høye miljøambisjoner i sine byggeprosjekt. Seksjon eiendom har ansvaret for bygningsmassen og har i mange år satset på bærekraft og nullutslipp i drift av sine bygninger.

– For fylkeskommunen er teglsteinsprosjektet viktig for å vise at ombruk av ulike materialer er mulig å gjennomføre i en industriell storskala. Dette bygger opp under fylkestingets vedtak om å redusere klimafotavtrykk fra materialbruk til våre bygg med 50% innen 2025 og 75% innen 2030, forteller Heather Louise Mason, fagleder bærekraftige bygg i Seksjon eiendom.

Prosjektet består i å hente ut, rense, sortere og levere teglsteinene ut igjen som nye byggematerialer til den lokale byggebransjen. Til dette arbeidet har Franzefoss hentet inn sitt deleide selskap på transport, Alf Johansen AS. Resirqel er også et deleid selskap av Franzefoss og bistår med god rådgivning. Prosjektet vil foregå i Franzefoss’ pukkverk i Lia.

– Samarbeidet med fylkeskommunen har vært proaktivt og vi har kommet frem til en god løsning. Dette er en fin mulighet for Franzefoss å styrke samarbeidet på tvers av selskapene i konsernet samtidig som vi tilpasser oss et marked i endring med fokus på ombruk, sier Marie Hallaren, leder for prosjektet i Franzefoss Pukk.

Levetid på flere hundre år

Fylkeskommunen har fått faglige råd av HØINE som tidligere har arbeidet med ombruk av teglstein fra Danmark. Teglsteinen, som allerede har en 100 år gammel historie, har blant annet vært gjennom tester for frostbestandighet og miljøgifter. Konklusjon er at den fortsatt har en levetid på flere hundre år.

– Vi ønsker å bygge kunnskap i bransjen om anskaffelser knyttet til industrielle prosesser for ombruk av stein i større volum. Med dette ser vi på flere utfordringer samtidig som vi kunne være med å danne et veikart for økt sirkularitet inn mot byggebransjen, sier Mason.

100 % gjenbruk

I slutten av desember ble teglsteinen flyttet fra et midlertidig lager på Heggstadmoen og inn til Franzefoss’ anlegg i Lia. Alf Johansen AS fraktet steinen med kjøretøy som går på biodiesel. Grovsortering og rigging ble utført i januar og oppstart av sorteringsarbeidet og videre rensing startet i februar. Steinen skal være klar innen slutten av juni, og lagres på paller frem til de skal tas i bruk på blant annet Cissi Klein videregående skole.

– Vi har en ambisjon om 100 % ombruk og materialgjenvinning på prosjektet, og dette representerer en økt satsning for våre bærekraftprosjekter, sier Hallaren.

Både Trøndelag fylkeskommune og Franzefoss har som et av sine miljømål å øke oppmerksomheten rundt ombruk i byggebransjen. Det er allerede flere lokale næringsaktører som er interessert i å ta i bruk overskytende teglstein fra prosjektet.

– Sammen er vi i ferd med å skape stor interesse og engasjement for et spennende nytt kapittel for Trondheims byggebransje, avslutter Mason.

#cissi klein #franzefoss #trøndelag
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0