Byggeindustrien Arkitektur
4 minutter lesetid

Multiconsult kjøper seg inn i A-lab

6/06/2023, 07:44
Multiconsult kjøper seg inn i A-lab
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Multiconsult overtar 70 prosent av eierskapet i A-lab. Selskapet består av 140 dyktige medarbeidere fra 20 land med kontorer i Oslo, Portugal, Frankrike og Danmark. A-lab blir et datterselskap av Multiconsult ASA og skal fortsatt drives som en selvstendig enhet med egen identitet. Med ny støtte fra Multiconsults tverrfaglige miljø skal A-lab videreutvikle sine styrker og egenart.

-Multiconsult investerer i A-lab fordi vi har tro på deres tilnærming til arkitektur og byutvikling som verktøy i samfunnsutviklingen. Et tverrfaglig samarbeid mellom de beste kompetansemiljøene er viktig for å løse utfordringer samfunnet står overfor. Jeg er derfor veldig fornøyd med at A-lab ønsker å knytte seg til Multiconsult. Jeg har stor tro på at vi har mye å tilføre hverandre og at vi i fellesskap blir en enda tydeligere samfunnsaktør, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Nye tider krever nye samarbeidsmodeller

Både Multiconsult og A-lab har i lengre tid vurdert hverandre som attraktive selskap å arbeide tettere med. Når selskapene nå har funnet hverandre, er det et resultat av at begge sider ser at kompetansen selskapene besitter i felleskap vil realisere egne og felles ambisjoner om en sterkere helthetlig tilnærming.

-Vi skal ta godt vare på alle relasjonene og prosjektene våre, og vil med dette kunne tilføre helt ny verdi. Bærekraftutfordringene og det teknologiske skiftet vi ser komme gjør at faget vårt er i endring. Vi har dårlig tid. For fortsatt å kunne ta aktiv en rolle i samfunnsutviklingen, må vi stadig fornye oss og jobbe enda tettere tverrfaglig innenfor spesialområder av ingeniørfagene, bærekraft og teknologi. Gjennom samarbeidet med Multiconsult får vi også tilgang til et miljø som har vist at de er blant de beste i landet på å tiltrekke og utvikle talenter, sier Geir Haaversen, daglig leder i A-lab arkitekter.

Får påvirkning på hele verdikjeden

Multiconsult har fra før en sterk posisjon i store deler av verdikjeden i Norge. A-lab har en sterk posisjon innenfor områder hvor Multiconsult har strategiske ambisjoner om å styrke seg. Sammen vil selskapene kunne videreutvikle allerede sterke posisjoner og ta nye vinnerposisjoner som gir alliansen kraft til å skape bærekraftige og visjonære løsninger på noen av de mest krevende utfordringene samfunnet og byggenæringen står overfor.

A-lab har en særlig sterk posisjon innen konseptutvikling, by- og stedsutvikling og urbanisme. Sammen med A-lab ser Multiconsult muligheten for å posisjonere større deler av selskapets tjenestespekter i en tidlig fase. A-lab vil dermed bidra til å komplementere Multiconsults tjenestetilbud innen bygg og eiendom til å dekke hele verdikjeden. Med utvikling av ny kompetanse og løsninger for byggebransjen vil Multiconsult og A-lab både sammen, og hver for seg, kunne skape helt ny verdi for sine oppdragsgivere.

A-lab har i dag en markedsledende posisjon inn mot det private bygg- og eiendomsmarkedet. Dette markedssegmentet har Multiconsult en uttrykt ambisjon å styrke seg i. Ved felles utvikling av ny kompetanse, løsninger og tjenester, vil Multiconsult og A-lab både sammen og hver for seg bli enda mer attraktive samarbeidspartnere for byggebransjen.

Vil bli en driver for bærekraftig arkitektur

I 2008 kjøpte Multiconsult seg inn i Link arkitektur, som i årene etterpå har utviklet seg til et prisvinnende kontor med høy internasjonal rating. Multiconsult har allerede god kjennskap til verdien av en arkitektfaglig allianse og hvordan arkitektur benyttes for å skape bærekraftige byer og samfunn.

-LINK og A-lab representerer to sterke arkitektmiljøer. Med hver våre spesialområder vil vi til sammen tilføre Multiconsult kunnskap og kapasitet til å drive utviklingen i retning mot det grønne skiftet. Målet er å optimalisere potensialet mellom høye miljøambisjoner, sosial bærekraft og økonomisk lønnsomhet i prosjektene, sier Grethe Haugland, administrerende direktør i LINK Arkitektur Norge.

Skal sette sitt preg på den videre utviklingen av Oslo-området

A-lab har blitt en av Norges mest sentrale aktører i utviklingen av norske byer og steder og har en ledende posisjon innen arkitektur i Stor-Oslo, med sterke referanseprosjekter innen viktige deler av bybildet. Multiconsult har i sin strategi en uttrykt ambisjon om å bli en enda tydeligere aktør i bygg- og eiendomsmarkedet i hovedstadsregionen. Med A-lab akselererer Multiconsult realiseringen av denne ambisjonen. Multiconsult vil nå være i en posisjon til å bli den foretrukne partneren for utvikling av bærekraftige bygg- og eiendomsprosjekter i et livsløpsperspektiv, både i Oslo-området og resten av landet.

Alle partnerne i A-lab fortsetter i selskapet og selskapet beholder sine lokaler på Skøyen.

#a-lab #multiconsult
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0