Byggeindustrien Arkitektur
3 minutter lesetid

Ny og levende sjøfront i Hamar

11/05/2023, 12:09
Ny og levende sjøfront i Hamar
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Hamar er kjent for sin vakre natur og sin nærhet til Mjøsa, som er en av Hamars viktigste ressurser. I dag oppfattes jernbanesporet som en barriere fordi det skiller byen fra Mjøsa. Hamar kommune ønsker derfor å skape et nytt forhold mellom Hamar by og  Mjøsa  gjennom satsingen «Mjøsfronten», en 50.000 kvadratmeter stor innsjøfront som strekker seg fra Heidemannsgate 1 til Brygga 20.

– Det er en stor ære for oss å bidra til utviklingen av Mjøsfronten  og skape et sted som viser at Mjøsa er tilgjengelig for alle. Gjennom tett samarbeid mellom våre kontorer i Oslo og Aarhus, og spesielt mellom våre team av landskapsarkitekter og arkitekter, er det spennende å jobbe tverrfaglig med de tekniske og teoretiske utfordringene i dette prosjektet. Vi har skapt en tydelig retning for det videre arbeidet ved å fokusere på aktiviteter og møter, noe som vil gjøre Mjøsfronten til en viktig møteplass for byens innbyggere og besøkende, uavhengig av generasjon og kulturell bakgrunn, sier Jonas Toft Lehmann, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects.

Identitetsskapende byutvikling

I 2021 er det gjort ulike tiltak for å invitere publikum til å bruke området ved Indre Havn og dermed øke interessen for Mjøsfronten. Å åpne opp for innbyggerengasjement har vist seg å være en effektiv metode for å skape identitet til byen og området. C.F. Møller Arkitekter og  Fragment Arkitekter vil fortsette å utvikle og gjennomføre ulike aktiviteter som skaper engasjement som en del av prosjektet allerede sommeren 2023.

– Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med å forme og realisere dette spennende prosjektet sammen med Hamar kommune og Fragment Arkitekter, avslutter Jonas Toft Lehmann.

Tre hovedområder med fokus på aktivitet og møter

Landskapsplanen for Mjøsfronten  er delt inn i tre hovedområder: Skibladnertorget, Solplassen og Mjøsbadet. Skibladnertorget skal være et dynamisk sted med møterom, verksteder, kafeer og turistinformasjon samt muligheter for vannsport. Skibladner-brygga skal forlenges, mens brygga i indre havn fjernes og taubanen flyttes til brygga ved småbåthavna.

Solplassen skal fungere som byens urbane kontakt med Mjøsa og et sted for festligheter og møter mellom mennesker i ulike aldre, bakgrunner og livssituasjoner. Mjøsbadet vil inneholde en bystrand og en badstue som er aktiv og tilgjengelig hele året. Den sirkulære formen vil bidra til badesikkerhet i forhold til båttrafikken, samtidig som turmulighetene gir god utsikt over innsjøen.

Harmonisk design

Materialvalget er valgt med omhu for å skape et harmonisk og vakkert miljø langs gang- og sykkelveier og mot Mjøsa. Belegningen varierer i toner fra mørk til lys og består av robuste materialer med ulike teksturer og detaljer. Materialvalget har blitt vurdert med tanke på deres evne til å motstå flom og tidens påvirkning. Landskapet er utformet med myke kurver, både horisontalt og vertikalt, for å skape en naturlig og vill atmosfære som gagner biologisk mangfold og byens natur. Arkitekturen er enkel, men opplevelsesrik og har klare referanser til norske byggetradisjoner. Målet er å skape bygninger med et sterkt arkitektonisk uttrykk, både innendørs og utendørs, i materialer som er holdbare og holdbare.

Neste trinn

Frem til sommeren jobbes det med å utvikle strakstiltak og organisere nye tilbud for sommersesongen. Samtidig utarbeides en trinnvis plan for delområdene, som forventes å være klar i august, sammen med en plan for hvordan disse områdene kan prøves ut med strakstiltak.

#c.f. møller arkitekter #hamar #mjøsa #mjøsfronten
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0