Mjøsfronten

11/05/2023
Arkitektur

Ny og levende sjøfront i Hamar

Planen for Mjøsfronten presenteres
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
4/11/2022
Arkitektur

Videreutvikler ny strandpromenade i Hamar

C.F. Møller Arkitekts i samarbeid med Fragment Arkitekter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser