Byggeindustrien Arkitektur
3 minutter lesetid

Slik vil Griegkvartalet se ut

19/04/2024, 11:00
Slik vil Griegkvartalet se ut
Illustrasjon: Henning Larsen arkitekter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Med vinnerprosjektet Kontrapunkt vil Griegkvartalet fremstå med en arkitektonisk – utforming og funksjonalitet som vil vitalisere Bergen og tilføre byen noe helt nytt, forteller juryleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Gjennom arkitektkonkurransen (pris- og designkonkurransen), som startet for ca. ett år siden, har fem utvalgte arkitektgrupperinger nå blitt til en. Vinneren Kontrapunkt er utformet av Henning Larsen Architects i samarbeid med Rambøll Norge på rådgiverfagene. Henning Larsen har blant annet tegnet utvidelsen av Opera Bastille (Paris).

– Vinnerutkastet Kontrapunkt vil transformere det store rommet langs Grieghallen til et aktivt og levende byrom. Det blir et visuelt åpent og inviterende bygg med en unik utforming. Musikkteatret vil dessuten ha en optimal og naturlig romakustikk, forteller juryleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Best samspill

Prosjekt Griegkvartalet drives av visjonen om å skape en møteplass av internasjonalt format som samler bergensere og vestlendinger flest til berikende opplevelser, der det skapes en bergensk miniutgave av Broadway, Metropolitan og Carnegie Hall i forening.

– I konkurranse med de andre gode prosjektene vinner Kontrapunkt fordi dette prosjektet har best samspill med eksisterende Grieghallen. De to byggene vil fremstå fantastisk både sammen og hver for seg, sier Strøm-Erichsen. Jurylederen peker dessuten på en rekke andre gode løsninger Kontrapunkt inneholder, som publikumsadkomst og logistikk, både i forhold til Grieghallen og det nye musikkteateret.

Strøm-Erichsen husker selv da Grieghallen ble åpnet for snart 50 år siden og de mange debattene som fulgte.

– I dag har alle bergensere og mange vestlendinger et nært forhold til Grieghallen. Det nye musikkteatret med plass til ca. 1000 vil dekke et stort behov i byen, mener juryleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Musikalsk destinasjon

– Griegkvartalet har potensiale til å bli en destinasjon i seg selv. Det vil være et byrom som er knyttet til de musikalske institusjonene på en måte ingen andre byrom i Bergen kan, forteller Hilde Nordskogen, direktør for Henning Larsen Norge, og legger til:

– Å plassere et nytt musikkteater ved siden av Grieghallen er ingen enkel oppgave. Vi skal respektere og ivareta byggets historie og identitet, samtidig som vi legger til nåtidens kunst, kultur og behov. Det handler om å bygge videre på historien uten å lage en kopi av fortiden. Det gjør vi med en utforming som ikke konkurrerer, men tilføyer seg som et arkitektonisk kontrapunkt til førstefiolinen, Grieghallen, sier Hilde Nordskogen, direktør for Henning Larsen Norge.

Veien videre

Ambisjonen er at det nye musikkteateret i Griegkvartalet åpnes i 2030/31.

– Løsningsforslaget «Kontrapunkt» vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet.

Vi ønsker nå å videreutvikle prosjektet til et såkalt «gryteklart» nivå, slik at en endelig beslutning om realisering kan fattes i 2025, med sikte på ferdigstillelse i løpet av fem år, forteller Bernt Bauge, administrerende direktør i Musikkselskapet Harmonien og jurymedlem.

Musikkteateret oppsummering

  • Salen er dimensjonert for 1015 tilskuere med den store orkestergraven, og et tillegg på 140 tilskuere med ekstra stolrader over orkestergrav. Salen har god universell utforming.
    Det etableres nye utstillingsarealer under den nordlige delen av Edvard Griegs plass med et samlet utstillingsareal på 3570m2
  • Foajéarealet skal sammenkobles til byen med to inngangspartier – både gjennom dagens inngang ved 1. etasje i Grieghallen og en ny atkomst fra Edvard Griegs plass.
  • Mot Strømgaten er det planlagt en kafé med et sørvendt og skjermet uterom foran.

En prøvesal vil bli plassert i tilknytning til fellesarealene. Den blir fleksibelt utformet for flerbruk utover prøveformål, som formidlings- og fremføringsarena samt konferanser og eventer. Denne salen har en spilleflate tilsvarende hovedscenens mål, 16×16 meter, og er utstyrt med teleskopamfi med plass til 140 sitteplasser.

#bergen #grieghallen #henning larsen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0