Grieghallen

19/04/2024
Arkitektur

Slik vil Griegkvartalet se ut

Arkitektkonkurransen er avgjort.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser