Byggeindustrien Bolig
2 minutter lesetid

Nå vender det oppover

30/04/2024, 11:00
Nå vender det oppover
Fra OBOS sin utbyggingen på Storøykilen på Fornebu. Foto: Nyebilder
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi må tilbake til februar 2022 for å finne lignende salgstakt som vi har opplevd den siste uken. OBOS har solgt 125 boliger sist uke og i hele april er det solgt 261 boliger. Dette er gode tall og bekrefter det underliggende boligbehovet som hele tiden har vært i markedet. Det er tydelig at et mer stabilt rentenivå over tid kombinert med lavere prisvekst generelt har ført til at kjøperne er tilbake, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj.

Om man har planer om kjøp av nybolig tror Siraj at det kan være gunstig å slå til nå.

– Slik markedet har vært en lengre periode tror jeg det er lurt å posisjonere seg for kjøp av nybolig nå. Den lave byggetakten de siste 18 månedene gjør at det de neste to årene vil komme langt færre nye boliger i markedet, noe som kan føre til prispress.

23 av boligene som ble solgt i forrige uke ble solgt med OBOS’ boligkjøpsmodeller Deleie og Bostart, og i hele april ble det solgt 43. I Stor-Oslo har det over tid vært rundt 50 prosent som kjøper med boligkjøpsmodell.

– Selv om salgstallene har tatt seg opp i det siste tyder andelen av salg gjennomført med Bostart og Deleie at det fortsatt er utfordrende for mange å ta steget inn i boligmarkedet. Økt boligbygging over tid er hovedløsningen på denne utfordringen, men kjøpsmodeller bidrar til å hjelpe mange inn på boligmarkedet, sier Siraj.

Et salg som tar seg opp gjør også at OBOS setter fart på boligbyggingen sin.

– Det gir oss mulighet til å starte opp nye prosjekter og vi har den senere tiden hatt flere salgsstarter, og det kommer flere. Vi er nå forsiktig optimistiske med tanke på fremtiden. Gitt den lave igangsettingen det siste halvannet året, så mener vi det er riktig å øke takten noe nå, sier Siraj.

#obos
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0