Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Bygger dagaktivitetssenter

9/01/2024, 13:00
Bygger dagaktivitetssenter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi er veldig glade for at vi har blitt tildelt nok et oppdrag for Sandefjord kommune som er en av våre viktigste flergangskunder. Dagaktivitetssenteret fyller et viktig samfunnsbehov og vi oppfatter det som svært meningsfylt å få oppføre et så viktig bygg. Vi er derfor ekstra fornøyde med at vi vant den skarpe konkurransen om oppdraget der tildelingskriteriene var 40 % pris og 60 % kvalitet, sier distriktsleder Lars N. Hjertås i Veidekke Bygg Vestfold og Telemark.

Aktivitetssenteret skal ligge på Helgerød like utenfor Sandefjord og blir på cirka 4.300 m2 i to etasjer. Prosjektet omfatter også omlegging av overvannsledning og bekkeåpning, kalkstabilisering av grunnen, landskapsarbeider og etablering av ny gang- og sykkelvei.

Sandefjord kommune har valgt å innlemme opsjonen om utslippsfri byggeplass som inne­bærer at det kun vil bli benyttet elektrisitet eller hydrogen som energikilde på byggeplassen. I tillegg er det lagt opp til 30 % lavere karbonutslipp fra byggematerialene enn i et referanse­bygg samt energiklasse A. Avfallsproduksjonen skal reduseres til under 25 kg/BTA, mens kildesorterings­graden skal være minst 95 %.

– Sandefjord kommune har høye miljøambisjoner for prosjektet, og det skal miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR nivå Excellent. Dette sammenfaller svært godt med Veidekkes strategi om å være en del av klimaløsningen, avslutter Hjertås.

Byggestart er planlagt i starten av februar med ferdigstillelse høsten 2025. Oppdraget går inn i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal.

#sandefjord #sandefjord kommune #veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0