Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Byggestart for nye Aker sykehus

13/03/2024, 08:00
Byggestart for nye Aker sykehus
Foto: Helse Sør øst
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Dette er en svært viktig trinn videre i utviklingen av Oslo universitetssykehus, sa administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst under markeringen av byggestart på Aker. -Oslo universitetssykehus har den dårligste bygningsmassen i landet, og det er helt påkrevd med nye bygg.

Nye Aker sykehus blir et av landets største akuttsykehus og blir lokalsykehus for flere østlige bydeler i Oslo. Sykehuset får også lokal-, område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) når Oslo universitetssykehus samler det meste av den sykehusbaserte behandlingen innen psykisk helse og avhengighet på ett sted. På Aker skal det bygges over 300 senger til psykisk helse og avhengighet, hvorav 44 er døgnplasser til barn og ungdom. 

#helse sør-øst #nye aker sykehus #oslo
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0