Helse sør-øst

10/11/2023
Byggeindustrien

Har fordelt rammeavtaler

Store avtaler om prosjekteringstjenester.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
20/10/2022
Arkitektur

Forprosjekt ferdigstilt

Arbeid med Nye Rikshospitalet og Aker sykehus ett skritt videre
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser