Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Bygging starter til sommeren

21/03/2024, 14:00
Bygging starter til sommeren
Rundt det nye regjeringskvartalet skal det bli etablert en sikkerhetssone. Post og varer til departementene vil først bli kontrollert ved det nye kontrollsenteret før det fraktes inn. Foto: Statsbygg
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I forbindelse med byggingen av det nye regjeringskvartalet skal det etableres et eksternt kontrollsenter for post og varer på Mastemyr i Nordre Follo.

– Vi har gjennomført en åpen anbudskonkurranse. Etter en grundig evaluering falt valget på Mesterbygg Ringerike, som blir totalentreprenør for dette prosjektet, forteller prosjektdirektør Jard Bringedal i Statsbygg.

Mesterbygg starter nå, sammen med Statsbygg arbeidet med videre prosjektutvikling av senteret. Det blir planlagt for byggestart til sommeren med ferdigstilling 3. kvartal 2025. Verdien av kontrakten er ca. 130 millioner kroner.

Konkurransen for det eksterne kontrollsenteret med totalentreprise ble utlyst 7. desember 2023. Ved innleveringsfristen sin utgang 22. januar hadde Statsbygg mottatt fem tilbud. Disse ble vurderte, og konklusjonen ble at Mesterbygg Ringerike AS fikk tilbud om kontrakten. Avtalen er nå signert av partene.

Sikkerhetssone

Rundt det nye regjeringskvartalet skal det etableres en sikkerhetssone, også kalt perimetersikring. Når sikkerhetssonen er i drift, må man ha spesiell tillatelse for å kjøre inn med kjøretøy. Syklister og gående kan derimot passere fritt i gågate-liknende omgivelser.

Post og varer til departementene vil først bli kontrollert ved kontrollsenteret før det fraktes inn til Regjeringskvartalet. Serveringssteder, butikker og andre private aktører som er lokaliserte innenfor sikkerhetssonen og som får varene sine levert med kjøretøy, må først få kontrollert vareleveransene sine ved kontrollsenteret på Mastemyr.

Frakt av godkjente post- og vareleveranser fra kontrollsenteret er planlagt med en egen elektrisk kjøretøypark. Kjøretøy fra nødetater, Ruter (kollektivtransport) og drift- og vedlikehold med flere vil få alternative kontrollordninger.

Byggetrinn 1

Byggingen av Eksternt kontrollsenter for post og varer er en del av byggetrinn 1 av det nye regjeringskvartalet. I byggetrinn 1 er også bygging av A-blokka, D-blokka, kjeller, Ring 1 og perimetersikring, og dessuten rehabilitering av H-blokka og opparbeiding av plasser og byrom.

#mastemyr #mesterbygg #oslo #regjeringskvartalet #statsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0