Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Byutviklingsprosjekt på vei mot virkelighet

1/06/2023, 08:10
Byutviklingsprosjekt på vei mot virkelighet
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Cecilie W. Melbye, Administrerende direktør i Smedvig Eiendom, uttrykker tydelig begeistring etter vedtaket i kommunestyret;

«Dette er virkelig gode nyheter og noe vi har ventet på lenge. At planen etter 19 års arbeid har blitt godkjent i kommunestyret, er en milepæl for oss og for Hamar som by. Det er lagt ned store ressurser for å komme hit vi er i dag. Det siste året har ført til avgjørende framgang for prosjektet, med realiseringen av Espern Bru og en godkjent detaljreguleringsplan. Det er nå vi virkelig kan ta fatt på oppgavene som ligger foran oss, og få visjonen om «Espern bydel» ut i livet».

Reguleringen av Espern omfatter området mellom Espern Bru og Stangebrua. Espern Eiendom sitt område er regulert for et totalt utbyggingsareal på 109 000 m2 BRA. Arealet for bebyggelse fordeler seg på følgende formål:

  • Sentrumsformål 37.000 m2
  • Kombinert formål (Bolig/Forretning/Tjenesteyting/Bevertning) 63.500 m²
  • Næring/Kontor/Tjenesteyting (i eksisterende bebyggelse) 8.500 m2

Reguleringen tilrettelegger for ca. 750 boenheter og anslagsvis 500 arbeidsplasser, med boliger hovedsakelig langs Mjøsa og med arbeidsplasser i sentrumsområdet mot jernbanen. Langs Mjøsa etableres det promenade, torg og grøntarealer.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0