Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Deler ut støtte til 37 utslippsfrie anleggsmaskiner og 99 mobile ladestasjoner

22/12/2023, 10:05
Deler ut støtte til 37 utslippsfrie anleggsmaskiner og 99 mobile ladestasjoner
I alt 115,5 millioner kroner blir gitt i støtte fra til utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner i årets siste søknadsrunder.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Det er svært gledelig å se at interessen i markedet for å elektrifisere og kutte utslipp på bygge- og anleggsplassene opprettholdes. Potensialet for utslippsreduksjoner på dette området er stort, og vi ser en økning i antall ladestasjoner og geografisk fordeling som er positivt for videre utvikling, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova.

Utslippsfrie anleggsmaskiner

I årets tredje tildelingsrunde til utslippsfrie anleggsmaskiner gir Enova i alt 46,3 millioner kroner i støtte. Støtten i denne runden fordeler seg på én batterielektrisk minigraver, 21 større batterielektriske gravemaskiner, tre større kabeldrevne gravemaskiner og 12 hjullastere. Totalt støttebeløp til disse maskinene er på 46,3 millioner kroner.

Formålet med støtteprogrammet er å legge til rette for varige markedsendringer gjennom en tidsavgrenset støtte til anleggsmaskiner i bygg- og anleggssektoren. Støtteprogrammet gjennomføres som en konkurranse, hvor søknadene i hver runde vurderes etter kostnadseffektivitet i forhold til reduserte utslipp. Hensikten med konkurranser er å få mest mulig klimakutt per støttekrone.

Ved søknadsfristen 24. november var det åpent for å søke på fire kategorier, og grensene for støttekroner per årlig kg CO2 i denne utlysningsrunden er satt som følger for de fire kategoriene: 

  • Batterielektrisk minigraver:                        14 kr/kg CO2 
  • Stor batterielektrisk gravemaskin:            42 kr/kg CO2  
  • Stor kabeldreven gravemaskin:                 25 kr/kg CO2
  • Hjullaster:                                                      20 kr/kg CO2


Grensene for støttekroner kan endres fra søkerunde til søkerunde avhengig av omfang av søknader og størrelse på søknadsbeløp. For 2024 åpnes det for å søke støtte til samme grupper anleggsmaskiner som over.

Mobile ladestasjoner

I konkurransen om støtte til mobile ladestasjoner med søknadsfrist 17. november gis det totalt vel 69 millioner kroner i støtte, fordelt på 99 prosjekter.

Gjennom støtteordningen gir Enova investeringsstøtte til innkjøp av mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner, med formål om å gjøre disse mer tilgjengelige i markedet. Flyttbare ladeløsninger kan bidra til bedre utnyttelse av elektriske anleggsmaskiner gjennom arbeidsdagen, og gjøre det mulig å bruke elektriske anleggsmaskiner i områder med svakt eller manglende strømnett.

For dette tilbudet er det ny søknadsfrist i slutten av februar 2024, og endringer i kriterier for tilbudet vil bli gjort kjent ved starten av kommende år.

#enova
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0