Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Foreslår forlenget byggestopp

23/05/2024, 08:00
Foreslår forlenget byggestopp
Ormøysundet er end el av reguleringsplanen. Foto: Hilde Wexels Riser
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Det nye forslaget til regulering av Nedre Bekkelaget og øyene er spesielt viktig for dem som bor der, men også for bevaring av natur og kulturminner i Oslo. Derfor er det viktig at vi har tid til å gjøre gode vurderinger, sier byråden.

Det har vært stort lokalt engasjement i saken og det har kommet inn ca. 430 høringsinnspill under høringen og 55 innspill i en begrenset høring. Byrådet ønsker tid til å vurdere innspillene på en god måte.

Byrådet ønsker også å legge til rette for at både byrådet og bystyret skal få mulighet til å gjøre endringer i planen dersom det er ønskelig. Endringer av en viss størrelse må høres av berørte etter loven. Byrådet ser at det ikke er mulig med to høringsrunder før dagens byggestopp går ut i slutten av august.

– Beboerne fortjener at vi tar oss tid til å behandle planen på en grundig og god måte. Vi må ha tid til å vurdere alle innspillene som har kommet inn, og både byrådet og bystyret må få tid til å sende eventuelle endringsforslag på høring, sier Stove Lorentzen.

#byråd #oslo #reguleringsplan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0