Byggeindustrien Arkitektur
2 minutter lesetid

Kjøpes opp av Norconsult

29/02/2024, 08:00
Kjøpes opp av Norconsult
Fra venstre Morten Kvamsdal (daglig leder Concreto), André B. K. Holthe (styreleder i Concreto) og Bård Hernes, konserndirektør Norconsult Hovedkontor. Foto: Norconsult
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Med kunder innen offentlig og privat sektor, har Concreto spesialisert seg på rådgivning for planlegging, analyse og utførelse av prosjekter som bidrar til bedre måloppnåelse for prosjekteiere.

Concretos rådgivning utfører økonomisk analyse som beslutningsgrunnlag for prosjekteiere i alle faser av prosjekter.

Selskapet opererer hovedsakelig innenfor bygg, infrastruktur, IT og samfunnsplanlegging, og tjenestene omfatter tidligfase prosjektrådgivning og konseptutvikling, kvalitetssikring og risikostyring, kostnadsestimering, tvisteløsning og samfunnsøkonomisk analyse.

– Oppkjøpet styrker Norconsults kompetanse innen risiko- og kostnadsstyring, og vi ønsker Concreto-teamet velkommen til Norconsult, sier Bård Hernes, konserndirektør for forretningsområdet Norge Hovedkontor i Norconsult.

Overvekt av offentlige kunder

Concreto har 13 ansatte og oppnådde en omsetning på 20 millioner kroner i 2023.

– Norconsult representerer en faglighet og grundighet vi kjenner oss igjen i, og vi er stolte av at Norges ledende rådgivere verdsetter vår kompetanse. Med Norconsults bredde og tyngde vil vi stå enda bedre rustet til å hjelpe våre kunder med å realisere sine prosjekter på riktig måte, sier André B.K. Holthe, styreleder i Concreto. 

Concreto har en overvekt av offentlige kunder i porteføljen. Et eksempel på oppdrag er NTNU Campussamling, der selskapet på oppdrag fra Finansdepartementet har jobbet med kvalitetssikring av sentrale spørsmål knyttet til gjennomføringsstrategien til Statsbygg

Et annet eksempel er byutvikling av Skøyen i Oslo. I oppdrag for Eiendoms- og byfornyelsesetaten har Concreto hjulpet Oslo kommune med å gjennomføre kostnadsberegninger og usikkerhetsanalyser av større infrastrukturtiltak knyttet til byutviklingen av Skøyen. Resultatene fra usikkerhetsanalysene legger grunnlaget for forhandlinger om utbyggingsavtaler med utbyggere i området.

#concreto #norconsult #oslo
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0