Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Skal bruke 10 milliarder på å bevare og rehabiliterer landets kirker

23/02/2024, 08:10
Skal bruke 10 milliarder på å bevare og rehabiliterer landets kirker
Trondenes kirke Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

 – Kirkebygg er viktige formidlere av vår historie og kulturarv, både lokalt og nasjonalt, sier preses Olav Fykse Tveit, som leder programstyret.

– Bevaringsprogrammet er viktig for å fortsatt ha tjenlige kirker for landets menigheter. Kirkebyggene med sine håndverkstradisjoner og kunst- og kulturuttrykk, er en umistelig ramme for en levende kirke. 

Programstyret skal behandle søknader om midler etter innstilling fra sekretariatet. De skal forvalte økonomiske verdier for å opprettholde og styrke de kulturhistoriske verneverdiene i kirkebygningene, og skal legge til rette for god og bærekraftig istandsetting av kirkene. Det nye programsekretariatet er organisert under Riksantikvaren.

– Dette er det største løftet som noen gang har skjedd for kulturminner i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran.  

– Sammenlignet med andre land har vi få monumentale bygninger, og derfor er kirkene så viktige for oss. Vi har forberedt oss godt, og vi vil få bruk for Riksantikvarens lange erfaring med antikvarisk rådgivning og tilrettelegging for vern og bruk av kirkene. Riksantikvaren har også lang erfaring med tilskuddsforvaltning.

I tillegg til at kirkene får sitt løft for istandsetting, ser partene at denne satsingen gir muligheter for en stor og nødvendig håndverksutvikling. Det blir både mange flere oppdrag og store muligheter for å øke kompetansen innen tradisjonelle metoder og materialer hos håndverkere landet rundt. 

Hovedorganisasjonen KA har oversikt over vedlikeholds- og rehabiliteringsbehovene som finnes:  

– Siden tidlig på 2000-tallet har KA jevnlig, i samarbeid med eierne, kartlagt tilstanden for alle kirker tilhørende sokn i Den norske kirke. Gjennom dette arbeidet er behovet for et større bevaringsløft godt dokumentert, og behovet forsterkes av at klimaet blir villere og våtere, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Halvorsen Hougsnæs. 

Regjeringen sender den nye tilskuddsforskriften på høring innen utgangen av februar. Den regulerer blant annet hvem som kan få tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, hvilken søknadsprosess det legges opp til og beregning av tilskudd. I tråd med Stortingets vedtak skal middelalderkirker i stein prioriteres først.

Bevaringsstrategien består av tre bevaringsprogrammer:  

  • Bevaringsprogram for middelalderkirker 
  • Bevaringsprogram for kirker fra år 1537-1850 
  • Bevaringsprogram for kirker etter 1850 
#kirke #kulturvern #riksantikvaren
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0