Energi
1 minutt lesetid

Arbeidet med karbonfangst i Oslo utsatt

26/04/2023, 10:41
Arbeidet med karbonfangst i Oslo utsatt
Foto: Hafslund Oslo Celsio AS.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

– Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, sier administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio i en pressemelding.

Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger budsjettet på 5,55 milliarder kroner.

Målet er at arbeidet på anlegget skal gjenopptas neste år og stå ferdig i 2027, i beste fall.

Fakta i saken:

  • Celsio sitt karbonfangstprosjekt hadde prosjektoppstart i juni 2022. Så langt er under 10 prosent av de bevilgede investeringsmidlene brukt.
  • Den nye kostnadsprognosen innebærer at Celsio ikke har finansiering til å fullføre prosjektet i sin nåværende form. I henhold til støtteavtalen med staten skal partene da reforhandle om videre finansiering, men ingen av partene er forpliktet til å bidra med kapital ut over statens investeringsramme. Begge parter er allikevel forpliktet til å stå ved avtalen hvis den andre parten garanterer for videre finansiering.
  • Prosjektet går nå inn i en kostnadsreduserende fase med sikte på å få CCS på plass for å oppnå Oslos klimamål.
#hafslund oslo celsio #karbonfangst #klima #oslo
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0