Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Nasjonal katalog for planbestemmelser

30/01/2024, 10:29
Nasjonal katalog for planbestemmelser
Foto: Hilde Wexels Riser
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Kommunal- og distriktsdepartementet har publisert en «Nasjonal planbestemmelseskatalog» på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Katalogen skal være et verktøy til hjelp for å utforme reguleringsplanbestemmelser når nye arealplaner skal utarbeides.

Den nasjonale planbestemmelseskatalogen viser anbefalt struktur og skrivemåte på reguleringsplanbestemmelser for å få disse til å fungere i digitale arealplanprosesser. Katalogen inneholder forslag til lovlige, enkle og tydelige planbestemmelser som anbefales brukt av Kommunal- og distriktsdepartementet så langt som mulig.

Det anbefales at katalogen brukes når nye reguleringsplaner skal lages. Departementet har ikke noe ansvar for hvordan katalogen brukes i digitale program.

Foreløpig er det kun bestemmelser til kategori 1, Bebyggelse og anlegg, som er på plass.

Katalogen skal etter hvert inneholde kvalitetssjekkede og anbefalte reguleringsplanbestemmelser innen mange aktuelle kategorier. Vi trenger hjelp fra dere brukere til å melde inn flere aktuelle bestemmelser og kategorier, samt innspill til bruksmulighetene for katalogen.

#arealplanarbeid #planbestemmelser #reguleringsplan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0