Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Nye anbefalinger om radon

18/02/2024, 08:00
Nye anbefalinger om radon
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Byggforskserien viser hvordan nye bygninger bør sikres mot inntrenging av helseskadelig radongass.

Norge er et av landene i verden med høyest radonkonsentrasjon i innelufta. Verdens helseorganisasjon har konkludert med at etter røyking er radon den største årsaken til lungekreft.

– Byggegrunnen er den viktigste kilden til radongass i bygninger. Radongass dannes naturlig i berggrunnen og siver opp gjennom sprekker og utettheter i byggegrunnen og bygningen, forklarer seniorrådgiver Sissel Hjorth-Hansen i SINTEF.

Krav i byggteknisk forskrift

Byggteknisk forskrift (TEK17) krever at årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon i bygninger med rom for varig opphold ikke overstiger 200 Bq/m3. Videre kreves det radonsperre i konstruksjoner mot grunnen og at det tilrettelegges for trykkreduserende tiltak som kan aktiveres dersom radonkonsentrasjonen i innelufta overstiger 100 Bq/m3.

Hvis man kan dokumentere at det er unødvendig med tiltak for å tilfredsstille kravet til årsmiddelverdi for radon, tillater TEK17 at man utelater radonsperre og trykkreduserende tiltak.

Nye anbefalinger i Byggforskserien  «Sikring mot radon ved nybygging» beskriver tiltak for å sikre nye bygninger mot inntrenging av radongass.

Anvisningen beskriver lufttetting av konstruksjoner mot grunnen, det vil si radonsperre med tette tilslutninger mot andre konstruksjoner og gjennomføringer, samt konstruksjoner som i seg selv fungerer som radonsperre. I tillegg beskrives tilrettelegging for trykkreduserende tiltak i byggegrunnen (radonbrønn og/eller perforerte rør).

Anvisningen beskriver også en ny fremgangsmåte for prosjektering og planlegging av trykkreduserende tiltak i grunnen.

Dokumentasjon av løsninger

Det skal dokumenteres at de prosjekterte løsningene for å hindre inntrenging av radon og for trykkreduserende tiltak oppfyller krav i TEK17. Anvisningen beskriver hva slik dokumentasjon bør inneholde.

Radontiltak i eksisterende bygninger omtales i Byggforskserien 701.706.

#radon #sintef #tek17
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0