Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Sparer 4,3 millioner tonn CO2

31/10/2022, 09:37
Sparer 4,3 millioner tonn CO2
«Fjordbyen Lier og Drammen» er bærekraftig byutvikling som dimensjoneres for 20.000 arbeidsplasser og 10.000 boliger. Illustrasjon: Link Arkitektur
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

På sine nettsider forteller Bane Nor at de neste tiårene skal det bygges ut tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser i sentrum av norske byer og tettsteder. Det vil føre til at flere bor og jobber i sentrumsområder og nær en togstasjon.

Målet med fortettingen er å styrke kollektivtrafikken og redusere bilkjøring, noe som sparer folk og naturen for klimagassutslipp. I tillegg er toget energieffektivt og fører ikke til farlige utslipp av svevestøv eller mikroplast, som vi får fra veitrafikken.

– Dette er like viktig i små tettsteder som i storbyen. Poenget er å bygge riktig når det først skal bygges nytt. Våre prosjekter er spredt over store deler av landet og skal bidra til en god, samfunnsnyttig og klimavennlig utvikling, sier Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom

#banenor #miljø #urban
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0