Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Statens pris for byggkvalitet til ZEB-laboratoriet

19/10/2022, 14:07
Statens pris for byggkvalitet til ZEB-laboratoriet
ZEB-laboratoriet er et laboratorium for nullutslippsbygg – en arena hvor nye og innovative materialer og løsninger utvikles, undersøkes, testes og demonstreres i gjensidig interaksjon med mennesker. Foto: m.c.herzog / visualis-images
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og distriktsdepartementets hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Tema for årets pris var klimatilpasning. Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger, men global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur må tåle enda større påkjenninger.

– ZEB-laboratoriet er et unikt kunnskapssenter for bærekraftig bygging som viser hvordan vi kan tilpasse oss klimaendringene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Han delte i dag ut prisen til laboratoriet som både er en arbeidsplass for forskere og et bygg som eksperimenterer med klimavennlige løsninger.

– Når ambisiøse byggherrer deltar aktivt i byggeprosessen ser vi ofte at det ender med nye og spennende løsninger. I dette tilfellet har det gode samspillet bidratt til å utvikle flere innovative løsninger for energi og bygg. ZEB-laboratoriet et forbilde for hele næringen, sier Gjelsvik.

Tydeliggjør betydningen av arbeidet

– Som navnet sier, er ZEB-laboratoriet et laboratorium for å utvikle nullutslippsbygg. I tillegg er det et laboratorium for å utvikle og prøve ut løsninger som gjør våre bygg og omgivelser mer robuste for et klima i endring. Dette er hovedfokus i SFI Klima 2050. Synliggjøring av arbeidet vårt gjennom denne prisen er både gledelig og oppmuntrende, og det tydeliggjør hvor viktig dette arbeidet er, sier sjefforsker Berit Time i SINTEF, som leder Klima 2050 sammen med professor Tore Kvande ved NTNU.

– Dette var stas. Å vinne denne høythengende prisen er en ekstra klapp på skulderen til de som har jobbet med prosjektet fra start til slutt. Jeg er veldig glad og stolt i dag på vegne av gjengen. Takk til våre gode samarbeidspartnere – uten samspillet mellom oss hadde ikke dette vært mulig, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF.

30 forslag til årets pris

Det kom inn 30 forslag til årets pris. I tillegg til ZEB-laboratoriet kom også Thorvald Meyersgate i Oslo til finalen. Thorvald Meyersgate er rustet opp til å håndtere overvann, samtidig som at gaten er godt tilrettelagt for folk og byliv.

– Vi i juryen er glade for at departementet har satt klimatilpasning som tema for årets pris. En del utbyggere har klimatilpasning godt implementert i sine prosjekter, men vi tror mange fortsatt er i startgropa her, sa juryleder Bård Folke Fredriksen da finalistene var klare.

#byggkvalitet #miljø #pris
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0