Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Svakere utsikter for nyboligmarkedet

28/06/2023, 13:31
Svakere utsikter for nyboligmarkedet
Illustrasjon HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Prognosesenteret publiserer normalt nye prognoser for bygge- og anleggsmarkedet to ganger i året, i mars og september. Utviklingen de siste tre månedene, med både svakere krone, høyere rentebane og lavere nyboligsalg enn vi la til grunn i prognosene fra mars, gjør at vi nå velger å oppdatere prognosene for nye boliger utenom de faste oppdateringstidspunktene, dette skriver de på sine nettsider.

30 prosent nedgang i 2023

Etter en rekke rentehevinger, uvanlig høy vekst i byggekostnadene, og avtakende salg av nye boliger gjennom 2022, var det ventet at igangsettingen av boliger ville avta. Antall registrerte igangsettingstillatelser til nye boliger holdt seg imidlertid bra oppe i fjor, og 2022 endte omtrent som året før på nesten 30 000 enheter. 

Hittil i år er det derimot bare registrert igangsettingstillatelser til 8 700 boliger, som er en nedgang på 30 prosent fra samme periode i fjor – og det er før de kommende rentehevingene har fått full effekt.

For å kunne holde prognosene relevante, har Prognosesenteret valgt å nedjustere prognosen for nye boliger for 2023 fra 25 000 (i mars-prognosen) til 21 000 enheter i midten av juni. Dette tilsvarer en nedgang i antall igangsatte boliger på om lag 30 prosent fra 2022 til 2023.

#nyboligsalget #prognosesenteret
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0