Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Tinghuset skal fornyes

7/03/2024, 09:00
Tinghuset skal fornyes
Foto: Trond Isaksen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Tinghus fra 1933 er nedslitt og lite funksjonelt. Det egner seg ikke lenger til moderne domstoldrift, og oppfyller ikke dagens krav til sikkerhet, inneklima og universell utforming. Et rehabilitert og ombygget tinghus vil bidra til mer effektiv saksavvikling og øke sikkerheten til brukerne og de ansatte i tinghuset.

Prosjektet omfatter arealer i eksisterende Bergen tinghus med adresse Tårnplassen 2. Rehabilitering av fasader og vinduer inngår ikke i prosjektet, men ny bro mellom tinghuset og Valkendorfsgate 6 er inkludert. Det er bevilget 100 millioner til prosjektet inneværende år.

Tinghuset har opprinnelig 24 rettsaler. Det skal nå i tillegg bygges tre nye og mer funksjonelle rettssaler, tilpasset dagens og fremtidig behov. Den største av disse bygges inne i atriet over midtpartiet, og får dobbel takhøyde uten at høyden på bygget heves. Broen i andre etasje mellom Tinghuset og Valkendorfsgaten 6, fjernes. Så bygges det en ny bro mellom byggene i sjette etasje.

Dommerne vil ha kontorer i nabobygget, mens rettssalene blir i tinghuset. Bygningen vil få en moderne sikkerhetskontroll, og for ansatte vil sikkerheten ivaretas i en indre sone som besøkende ikke har adgang til.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som er Statsbyggs oppdragsgiver i dette prosjektet. Tinghuset rommer ca. 120 ansatte ved Hordalands Tingrett og Hordaland Jordskifterett. Huset ble tegnet av arkitekt Egill Reimers, og er på 13.153 m² fordelt på syv etasjer og loft. Statsbygg skal overlevere et rehabilitert tinghus til brukerne 2. kvartal 2027.

Tinghuset er fredet

Store deler av Bergen tinghus er fredet. Utformingen av huset var inspirert av italienske renessansepalasser, men det har også gotiske buer og vinduer som kan minne om en katedral. Rehabiliteringen skal møte Riksantikvarens vernekrav.

Fredningen inkluderer blant annet møbler av høy kvalitet som ble spesiallaget for tinghuset i 1933. Disse skal nå restaureres og videreføres med samme høy kvalitet. Øvrige deler av prosjektet gjennomføres med ordinær nøktern kvalitet for kontor- og rettslokaler.

Universell utforming

For å sikre universell utforming for bevegelseshemmede mot Tårnplassender er det tidligere foreslått å fjerne den monumentale trappen med sine voktere i granitt. Trappen er et landemerke og viktig innslag i bybildet i Bergen.

Derfor har Statsbygg funnet en ny løsning. Ved å utnytte den skrånende plass kan det meste av trappene beholdes. Tinghuset vil nå få en rampe på høyre siden av trappen mot nordvest for trinnløs adkomst. Ved hjelp av en liten justering på det ene trappeløpet, blir det også plass til en innvendig heis. Den vil være bak en av statuene, og blir ganske godt skjult fra selve plassen.

#bergen #bergen tinghus #statsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0