Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Veidekke bygger sirkulært og bærekraftig i Asker

19/01/2023, 08:50
Veidekke bygger sirkulært og bærekraftig i Asker
Fotograf: Ola Roald Arkitektur
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi takker for oppdraget og er stolte over at vi får være med å utvikle og realisere dette meget spesielle prosjektet for Asker kommune på Nedre Sem Gård. Kommunens bærekraftmål passer godt med Veidekkes egen strategi, og vi ser frem til å gjenreise et unikt og bærekraftig bygg for fremtiden, sier distriktsleder Gro Brathovde i Veidekke Bygg Buskerud.

Nedre Sem Gård ligger ved Semsvannet i Asker og huser i dag et kommunalt arbeidssenter. Låvebygningen har forfalt over mange år, og demonteres helt før nytt bygg reises med gjenbruk av de gamle materialene. Det nye bygget vil inneholde arbeidssenter med snekkerverksted over to etasjer, storkjøkken, egen gårdsbutikk og omsorgsboliger. Ny bygningsmasse blir på om lag 2.000 m2, med likt uttrykk som den opprinnelige enhetslåven fra rundt 1890.

Nedre Sem Låve oppføres etter Futurebuilts kriteriesett Zero, Zero T og NZEB (nær nullenergibygg). Videre er prosjektet pilot for Futurebuilt kriteriesett for plastbruk og sirkulære bygg som omhandler reduksjon av plastprodukter og ombruk av byggematerialer. Nybygget skal oppnå minst 50 % CO2 reduksjon i henhold til FutureZero. Nedre Sem Låve er også med som pilot i EU-prosjektet sirkulære byer. Byggeplassen skal driftes utslippsfritt med elektriske maskiner.

Eksisterende bygg blir demontert og fjernet i løpet av denne vinteren med påfølgende byggestart. Nybygget planlegges ferdigstilt i løpet av første kvartal 2024. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal 2022.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0