Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Går sammen om å utvikle grønn næringspark

23/05/2023, 08:42
Går sammen om å utvikle grønn næringspark
SKAL UTVIKLE NÆRINGSPARK: Fra venstre, Gjermund Langslet (prosjektleder, Porsgrunn Utvikling), Frederic Kristoffersen (administrerende direktør Pancom), Skulle Wærstad (daglig leder Porsgrunn Utvikling AS), Hotti Dang Ho (administrerende direktør Pancom Property AS) | Foto: Pancom Property
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Moheim Næringspark består av to sentrale områder på Moheim og Enger. Målet med etableringen av det nye selskapet er å utvikle tomtene til attraktive kontor- og næringsarealer.

Bakgrunn for samarbeidet

– Vi har i løpet av 2022 gjort vurderinger og sonderinger for å finne en partner for utviklingen av eiendommene på Moheim. Valget falt på Pancom Property. Sammen skal vi utvikle PUs eiendommer på Moheim og Pancoms eiendommer på Enger, sier daglig leder i Porsgrunn Utvikling Skule Wærstad. – Jeg ser fram til et godt samarbeid, der vi utnytter og utvikler partenes ulike kompetanser.

Moheim Næringspark AS blir eid 50/50 av Porsgrunn Utvikling AS og Pancom Property AS. Begge parter gjennomfører interne prosesser for å legge til rette for etablering av utviklingsselskapet. Stiftelsen av Moheim Næringspark AS er planlagt våren 2023.

Utvikling av områdene

– Naturlig nok legges gjeldende reguleringsplaner til grunn for utviklingen, forklarer konserndirektør i Pancom Frederic Kristoffersen. – I praksis betyr det at tomta på Enger bygges ut med utgangspunkt i planene som foreligger for et nytt kontorbygg. Eiendommene på Moheim skal utvikles til å styrke Moheim som knutepunkt og et sentralt område for næringsvirksomhet. Vi har planer om å føre opp et signalbygg, og i området ser vi for oss en kombinasjon av kontorvirksomhet, storhandel, lett industri og lagervirksomhet. Vår satsing vil komplettere Moheim som sentralt handelsområde.

Eiendommenes visuelle profil skal forsterke Moheim som et attraktivt næringsområde. Målet er at nybyggene skal miljøsertifiseres og får miljøkvaliteter som bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

– Utbyggingen av eiendommene blir gjennomført i flere byggetrinn med fortløpende igangsetting, understreker Wærstad. – Framdriften styres ut fra kommersiell gjennomførbarhet for hvert enkelt prosjekt. Vi forventer at det første prosjektet blir igangsatt i løpet av 2023. Hovedmålsettingen er at eiendommene er ferdig utbygd i løpet av 5 til 7 år. Moheim har et utviklingspotensial for 25 000-30 000 m² næringsarealer.

Pancom Property er i gang med utvikling av et nytt næringsbygg på Enger. Her er det potensial for 1 800 – 2 400 m² næringsarealer. Rammesøknad er sendt, og prosjektet har planlagt byggestart høsten 2023.

Begge tomtene har en sentral beliggenhet ved E18 og samtidig er det kort vei til byens sentrum. Den nybygde rundkjøringen på Moheim har løst trafikksituasjonen i området. I løpet av året skal ny rundkjøring ved Enger ferdigstilles.

#grenland #næringspark #pancom property #porsgrunn utvikling
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0