Eiendom
2 minutter lesetid

Økte tall for felleskostnader

9/11/2022, 10:48
Økte tall for felleskostnader
Bilde: Hans Nautnes, Newsec
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Nøkkeltallene er basert på en analyse av regnskap for 2021 for et utvalg næringseiendommer i virksomhetens forvaltningsportefølje.

– Newsec forvalter mer enn fire millioner kvadratmeter med næringsbygg i Norge, og dette gir oss en stor database med erfaringstall. Vi baserer vår analyse på et utvalg som består 70 eiendommer med en snittstørrelse på 6 597 m². Når vi sammenligner med nøkkeltallene fra 2020, ser vi at de totale felleskostnadene har økt med 16 %. Økningen setter vi i sammenheng med økte kostnader til energi, noe som er naturlig ettersom strømprisen for 2021 er betydelig høyere enn den var i 2020, sier Nautnes.

Lavere aktivitet på byggene i 2021

Newsec ser noen spor av lavere aktivitet på byggene i 2021.

– Løpende drift har gått ned 5 % og kommunale avgifter har gått ned med 8,5 %. Det siste skyldes antageligvis et lavere forbruk av vann. Samtidig har renhold gått opp med 11,7 %, noe som kan være på grunn av smitteverntiltak. Dersom vi ser bort fra økningen av energikostnader, har det vært en flat utvikling av kostnader totalt sett, sier Nautnes.

Energikostnader utgjør størst andel av felleskostnader

Kostnader til energi er den største andelen av felleskostnadene, og utgjør ca. 31 % av de totale felleskostnadene opp fra 21 % i 2020.

– Vi ser at energikostnadene har økt med 68 % siden 2020, og at det er en tydelig sammenheng mellom energiandelen i felleskostnadene og spotprisen på elektrisitet. Basert på utviklingen i strømprisen, vil denne trenden fortsette i fremover. I 2022 kan energikostnaden utgjøre så mye som 50 % av totale felleskostnader. Det er altså gode grunner til å se på energieffektiviseringstiltak i form av driftsoptimalisering, men også tiltak som krever investering – slik som solceller og varmepumper siden tilbakebetalingstiden er vesentlig redusert, sier Nautnes.

#newsec #nøkkeltall
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0