Eiendom
1 minutt lesetid

Rejlers Norge flytter inn i Tollgaarden

22/08/2023, 09:41
Rejlers Norge flytter inn i Tollgaarden
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Rejlers Norge flytter fra eksisterende lokaler i Barcode, og de vil være på plass i sine nye lokaler i tredje etasje i Tollgaarden i løpet av andre kvartal 2024.

Tollgaarden ligger mellom Schweigaards gate og jernbanesporene øst for Oslo S. Her er Entra i ferd med å totalrehabilitere et historisk og viktig bygg i Oslos bybilde fra en sliten og anonym fasade til det praktbygget som dette opprinnelig var.

Rejlers er ledende innen rådgivning på smarte og sikre energiløsninger i bygg, byer og samfunn. Godt tilpassede bygg og bærekraftige løsninger er derfor noe de har svært god kunnskap om.

– Vår beslutning om å velge et miljøvennlig bygg reflekterer vår sterke forpliktelse til bærekraft, som også er en integrert del av vår daglige virksomhet. BREEAM-NOR Very Good sertifiseringen, i tillegg til nærheten til kollektivtransport, samt mulighet til å vokse i årene fremover, var viktig for oss i valg av nye lokaler. Tollgaarden innfrir alle våre ønsker om et godt kontorlandskap til alle våre dyktige ingeniører, sier Petter Arnesen, administrerende direktør i Rejlers Norge.

Entras ambisjon med Tollgaarden er å bevare 100 års historie gjennom å skape arbeidsplasser for fremtiden i et av de mest sentrale byggene i hovedstaden. Deler av Tollgaarden er vernet, og Entra har hatt en god dialog med byantikvaren i prosessen.

#entra #rejlers #rejlers norge #tollgaarden
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0