Eiendom
1 minutt lesetid

Signerer med Entra og flytter til Bryn

14/06/2024, 07:00
Signerer med Entra og flytter til Bryn
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi i Vann- og avløpsetaten ser frem til å flytte til Brynsengfaret 6 i 2025! Her får vi flotte, fleksible lokaler som muliggjør økt samhandling og enda bedre ressursutnyttelse. I tillegg til gode kontorarealer, ivaretar lokalene også våre spesialbehov – blant dem laboratorium, garderobe og operasjonssentral. Det blir en stor gevinst å ha gangavstand mellom administrasjons- og prosjektmiljøet i Brynsengfaret 6 og etatens driftssentral på Helsfyr, noen hundre meter unna, sier direktør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund.

I Brynsengfaret 6 vil Entra modernisere og tilrettelegge lokalene slik at de er godt tilpasset Norges største fagmiljø innen vann og avløp, med rundt 700 ansatte. Entras rådgivere innen fremtidens arbeidsplass bidrar i prosessen med å utforme arbeidsplasskonsept og lokaler tilpasset Vann- og avløpsetatens ønsker om å samhandle på tvers av avdelinger, seksjoner og prosjekter. Foruten moderne kontorer, vil lokalene også inneholde laboratorier for blant annet testing av vannprøver.

– Vi er selvfølgelig fornøyde med at Vann- og avløpsetaten har valgt Entra som samarbeidspartner og gårdeier for sine nye lokaler. Vann- og avløpsetaten har et svært viktig samfunnsoppdrag, og vi skal gjøre det vi kan for å legge til rette slik at de ansatte får en best mulig arbeidshverdag. Vi gjennomfører nå oppgraderinger som vil gjøre Brynsengfaret 6 til et moderne og mer bærekraftig kontorbygg, sier Kjetil Hoff, direktør for eiendomsforvaltning i Entra.

#bryn #brynseng #entra #oslo kommune #vann og avløpsetaten
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0