Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Biogassanlegget, nå er kontrakten signert

3/05/2024, 11:00
Biogassanlegget, nå er kontrakten signert
Borghild Lekve, konsernsjef i BIR og Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør har signert avtale for byggentreprisen til BIRs biogassanlegg på Voss. Det blir byggestart i juni 2024.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Biogassanlegget er det første anlegget av sitt slag i Vestland, og den første brikken i en fremtidig biopark på Bjørkemoen der flere aktører i bioøkonomien er velkomne. 

Biogassanlegget vil muliggjøre for nye sirkulære og bærekraftige verdikjeder for både landbruk, husholdninger og transportsektoren. Anlegget skal foredle bioavfall til biogass og er en viktig del i det grønne skiftet. 

 − Dette er en viktig milepæl for oss, sier Borghild Lekve, konsernsjef i BIR. − Biogassen vi skal produsere skal være av høy kvalitet. Biogassanlegget er et fremtidsrettet bygg med høy miljøprofil. Det innebærer blant annet Breeam sertifisering, fossilfri byggeplass, krav til materialbruk, høy sorterings- og gjenbruksgrad. Bygget skal speile vår miljøprofil. 

Matavfall fra husholdningene i regionen og husdyrgjødsel fra lokale gårdsbruk vil inngå som ressurser og gjenvinnes som biogass og nye, mer miljøvennlige gjødselprodukter. 

− Vi har høye miljøambisjoner, og BIR er sånn sett en foretrukken kunde for oss, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør. − Og vi ser frem til å få lov å fullføre prosjektet som på mange måter vil være et forbildeprosjekt for denne type anlegg. 

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. 120 millioner kroner eks. mva. 

Arbeidet på tomten er planlagt å starte i begynnelsen av juni 2024 og skal etter planen være ferdig desember 2025. 

#bir #bjørkemoen #lab entreprenør #voss
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0