Energi
2 minutter lesetid

Bygger i Mo i Rana og Georgia, USA

11/11/2022, 16:35
Bygger i Mo i Rana og Georgia, USA
Bilde: Freyr
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

FREYR Battery som er utvikler av neste generasjons battericeller, har valgt Coweta County i staten Georgia for sin planlagte battericellefabrikk i USA, kalt «Giga America». Selskapet har kjøpt en tomt i Bridgeport Industrial Park etter en omfattende evaluering basert på operasjonelle og økonomiske kriterier forteller selskapet i en pressemelding.

FREYR planlegger å starte detaljprosjekteringen i løpet av de kommende månedene. Første byggetrinn av Giga America er en planlagt battericellefabrikk med kapasitet på rundt 34 GWt per år basert på neste generasjon av 24Ms SemiSolid produksjonsplattform. Denne utbyggingen er estimert å kreve investeringer på rundt 1,7 milliarder dollar, tilsvarende 17 milliarder norske kroner. I tillegg vurderer selskapet investeringer i oppstrøms- og nedstrømsprosjekter sammen med ytterligere produksjonslinjer for battericeller. Dette ventes å bringe totale investeringer opp i mer enn 2,6 milliarder dollar (27 milliarder norske kroner) innen utløpet av 2029. Etter ferdigstillelse av alle de planlagte byggetrinnene, er Giga America ventet å være et av verdens største produksjonsanlegg for battericeller. 

– Dagens kunngjøring er en milepæl som bekrefter FREYRs ambisjon om raskt å utvikle en sterk, operativ tilstedeværelse i USA. Ekspansjon inn i USA har vært et av fundamentene for FREYRs langsiktige strategi fra starten. Som følge av at inflasjons-reduksjonsloven (IRA) nylig ble vedtatt, venter vi rask vekst i amerikansk etterspørsel etter energilagringsystemer («ESS»), elbiler og andre applikasjoner for elektrisk mobilitet det kommende tiåret, sa FREYRs co-gründer og administrerende direktør Tom Einar Jensen. 

– Jobbskapere og innovatører fra hele verden etablerer nå virksomhet i Georgia med bakgrunn i at de ser at her kan de lykkes, sa guvernør Brian Kemp. Det er med stolthet at vi ønsker FREYR velkommen som det siste selskapet i rekken som skal investere i endring og gi nye muligheter for våre lokalsamfunn. De kommer til å bli et verdifullt tilskudd til USAs fremste stat for forretningsutvikling. Jeg ser fram til at FREYR gir stadig større ringvirkninger i Coweta og regionen rundt. 

FREYR har ambisjoner om å fremskynde utviklingen av Giga America parallelt med den pågående byggingen av Giga Arctic i Mo i Rana. Selskapet vil derfor intensivere og utvide arbeidet med finansiering. Den samlede pakken av økonomiske virkemidler for Giga America inkluderer sterk bistand fra delstaten Georgia og Coweta County, i tillegg til de forventede skattefradragene knyttet til produksjon som ligger i inflasjons-reduksjonsloven. FREYR har også til hensikt å søke det amerikanske energidepartementet om finansieringspakker som kan inkludere tilskudd og/eller direkte lån til byggingen av Giga America. 

#battericellefabrikk #freyr #mo i rana
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0