Energi
2 minutter lesetid

Øker strømkapasiteten på Nord- Jæren

15/04/2024, 13:00
Øker strømkapasiteten på Nord- Jæren
Terrengmodell av Krossberg transformatorstasjon sett fra sør (Illustrasjon:Statnett)
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Dagens transformatorstasjon på Stølaheia ble oppført på 1980–tallet og må erstattes. Nye Krossberg transformatorstasjon vil være et viktig tiltak for å forbedre forsyningssikkerheten og legge til rette for økt forbruk på Nord–Jæren. Det er bakgrunnen for at vi har gitt tillatelse til å bygge et nytt anlegg, sier Ingrid Myrtveit, seksjonssjef i NVE.  

I dag er det ikke tilstrekkelig reserve i kraftnettet på Nord-Jæren. Samtidig forventer Statnett en økning i strømforbruket i området. Feil i strømnettet kan derfor gi utfall i strømforsyningen. 

Dette gis det tillatelse til å bygge 

Statnett har fått tillatelse til å utvide og å bygge om Stølaheia transformatorstasjon til et innendørs anlegg med spenningsnivå på 420 kilovolt. 

Videre har NVE gitt Statnett SF og Lnett AS tillatelse til å legge to eksisterende luftledninger nord for stasjonen som kabel i bakken, og legge om en jordkabel sør for stasjonen.  

NVE gir samtidig Statnett ekspropriasjonstillatelse av nødvendig areal til bygging og drift av Krossberg transformatorstasjon og nødvendige hjelpeanlegg. 

Krav om detaljplan 

NVE har stilt vilkår om at Statnett skal utarbeide en detaljplan som beskriver hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres, og hvordan de skal rydde opp når arbeidet er ferdig. Det er blant annet stilt vilkår for å begrense virkningene tiltaket vil ha på naturmangfold og boliger i området.    

Detaljplanen skal godkjennes av NVE før Statnett kan starte å bygge transformatorstasjonen.   

#lnett #nve #statnett #stavanger #stølaheia
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0