Energi
2 minutter lesetid

Statkraft og AstraZeneca inngår vindkraftavtale

11/08/2023, 11:08
Statkraft og AstraZeneca inngår vindkraftavtale
Foto: Statkraft
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Gjennom avtalen forplikter AstraZeneca seg til å kjøpe 200 gigawattimer i året i ti år, altså to terawattimer. Dette tilsvarer omtrent 80 prosent av det totale elektrisitetsbehovet ved selskapets forskningsanlegg i Göteborg og produksjonsanlegg i Södertälje.

AstraZeneca i Sverige har brukt 100 prosent strøm fra sertifiserte fornybare energikilder i flere år. Gjennom avtalen med Statkraft vil selskapet dermed kunne øke tilgangen til fornybar energi i samfunnet der det opererer. De tre vindparkene ligger i Strömstad og Årjäng, det vil si i prisområde tre (SE3) der AstraZenecas forsknings- og produksjonsanlegg også ligger. Vindparkene eies av Rabbalshede Kraft, som også skal stå for driften.

I sin svenske virksomhet jobber AstraZeneca også med å redusere strømforbruket, for eksempel ved å resirkulere overskuddsvarme og optimalisere fuktighet og temperatur på anleggene.

– Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet i samfunnet. For oss er det viktig å støtte initiativer som øker tilgangen til fornybar energi. Skal vi lykkes med å begrense klimaendringene, må vi samarbeide mellom ulike sektorer og tenke utenfor egen virksomhet. Her ser vi en mulighet til å bidra til en økning i andelen fornybar energi i samfunnet, sier Per Alfredsson, konsernsjef i AstraZeneca.

Globalt har AstraZeneca som mål å halvere klimapåvirkningen fra sin totale verdikjede (scope 3) innen 2030, med mål om å redusere den med 90 prosent innen 2045 sammenlignet med 2019. AstraZeneca var et av de første syv selskapene i verden som fikk sine mål om netto null verifisert under Science Based Targets-initiativet Net-Zero Corporate Standard. – Vi er glade for å støtte dette ambisiøse initiativet for en bærekraftig overgang. Denne avtalen bekrefter Statkrafts rolle som en ledende leverandør av fornybar energi til industrien i Norden og vår ambisjon om å være en ledende markedsintegrator i energisystemet, sier Hallvard Granheim,

#astrazeneca #statkraft
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0