Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Han er ny styreleder i Innovasjon Norge

28/02/2024, 09:00
Han er ny styreleder i Innovasjon Norge
Ola H. Strand Foto: Helse Midt-Norge RHF
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Nestleder Kristin Misund har fungert som styreleder siden juli 2023, da tidligere styreleder Gunnar Bovim ble engasjert som styreleder i Forskningsrådet.

– Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste virkemiddel for næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norge har en helt sentral rolle i å bistå norske bedrifter med kapital, kompetanse og nettverk, og en stor samfunnsoppgave for å utvikle morgendagens næringsliv, sier Ola H. Strand, ny styreleder i Innovasjon Norge. 

Ola H. Strand har næringslivserfaring og ledererfaring fra flere større organisasjoner gjennom sine stillinger som administrerende direktør i CoopNorge og SAS Norge. Strand er i dag styreleder i St. Olavs Universitetssykehus, nestleder i Avinor og nestleder i Transportøkonomisk institutt og har tidligere vært styreleder i Helse Midt-Norge RHF. Strand har også erfaring med utvikling av nye selskaper og forretningsmodeller blant annet som leder av Global Fresh Food, et start-up innen mat-teknologi.

Innovasjon Norges styre skal ha en sammensetning som gjenspeiler selskapets arbeid innen næringsutvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Valgkomiteens medlemmer består av representanter fra Innovasjon Norges eiere og ledes av Ingelise Arntsen. 

Neste ordinære foretaksmøte er i mai 2024. Strand er valgt som leder av Innovasjon Norges styre for perioden 26. februar 2024 til foretaksmøte i 2026. 

Styret i Innovasjon Norge består fra februar 2024 av: 

 • Ola H. Strand, styreleder 
 • Kristin Misund, nestleder, forskningsdirektør i Borregaard 
 • Merete Nygaard Kristiansen, administrerende direktør i Akvaplan-niva AS 
 • Arvid Andenæs, tidligere administrerende banksjef Sparebanken Sogn og Fjordane fra 2001-2016 
 • Heine Østby, administrerende direktør i Fiberglass Norway AS 
 • Kristine Falkgård, direktør for bærekraft i Fremtind Forsikring 
 • Kristine Nore, daglig leder i Omtre AS 
 • Arne Ingebrigtsen, kommunedirektør i Kristiansund kommune 
 • Anita Hager, daglig leder og deleier i Intek Engineering AS 

Ansattes representanter i styret 

 • Tim Genge, seniorrådgiver – Bergen 
 • Mari Dorte J. Michaelsen, seniorrådgiver – Ålesund
#innovasjon norge #ny på jobb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0