Industri
3 minutter lesetid

Verdens største flytende havvindpark offisielt åpnet

24/08/2023, 07:02
Verdens største flytende havvindpark offisielt åpnet
Vindparken Hywind Tampen er åpnet av Kronprins Haakon. Gullfaks og Snorre er de første olje- og gassplattformene i verden som får kraft fra havvind for å kutte CO2-utslipp.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Hywind Tampen forventes å kutte 200.000 tonn CO2-utslipp årlig fra viktige olje- og gassprodusenter i Nordsjøen. Det er en modig investering i et pionerprosjekt fra Gullfaks- og Snorre- partnerskapene og Enova. Prosjektet har gitt oss og leverandørindustrien verdifulle erfaringer som blir viktig når vi sammen skal videreutvikle havvind i Norge og globalt, og skalere opp for fremtiden. Jeg vil takke alle som har bidratt, dette er industriutvikling vi kan være stolte av, sier Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Vindparken består av 11 vindturbiner basert på det flytende Hywind-konseptet, som er utviklet av Equinor. Hywind Tampen har en systemkapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. Vindparken styres fra Equinors kontorsted i Bergen.

– For 40 år siden var Gullfaks Equinors store svenneprøve innenfor feltutvikling på norsk sokkel. I dag markerer vi en ny milepæl. Med Hywind Tampen har vi vist at vi kan planlegge, bygge og sette i drift et stort, flytende havvindanlegg i Nordsjøen. Vi skal bruke erfaringene og læringen fra dette prosjektet til å bli enda bedre. Vi skal bygge større, få ned kostnadene og bygge en ny industri på skuldrene til olje- og gassnæringen, sier Siri Kindem, leder for Equinors fornybarvirksomhet i Norge.

På fem år har prosjektet gått fra tegnebrettet til ferdigstilling. 60 prosent av kontraktsverdiene i prosjektet er tildelt norske leverandører. Dette har bidratt til ny aktivitet, grønne arbeidsplasser, lokale ringvirkninger og teknologiutvikling for framtidige flytende havvindsprosjekter i en voksende industri.

Enova og Næringslivets NoX-fond har støttet prosjektet med henholdsvis 2,3 milliarder og 566 millioner kroner for å stimulere til teknologiutvikling innen havvind og utslippsreduksjoner.

Investeringsprognosen for prosjektet er nå om lag 7,4 milliarder kroner. Ved innlevering av plan for utbygging og drift var utbyggingskostnaden beregnet til om lag 5 milliarder kroner. Økningen skyldes en kombinasjon av covid-relaterte kostnader, forsinkede leveranser, kvalitetsproblemer med enkelte leveranser og følgeeffekter av dette. I tillegg har økte priser i markedet, valutaeffekter og leverandørkompensasjon for covid-19-effekter bidratt. Samtidig har forventet CO2-avgift og gasspris økt, som virker positivt på økonomien i prosjektet.

Prosjektet har betydelige kostnadsforbedringer sammenlignet med den flytende havvindparken Hywind Scotland som var verdens første flytende havvindpark. Justert for prisutviklingen siden 2016/2017, er investeringskostnaden for Hywind Tampen om lag 35 prosent lavere per installert MW, og er dermed et viktig skritt på veien for å gjøre flytende havvind mer konkurransedyktig.

Fakta om Hywind Tampen

  • Partnere: Equinor, Petoro, OMV, Vår Energi, Wintershall Dea og INPEX Idemitsu
  • Hywind Tampen har en systemkapasitet på 88 MW
  • Vindparken ligger om lag 140 kilometer fra land
  • Havdyp: mellom 260 og 300 meter
  • Begynte produksjon av strøm i tredje kvartal 2022 og er fullt operativt per august 2023.
  • Turbinene er montert på flytende betongstruktur med felles forankringssystem.
  • Enova og Næringslivets NoX-fond har støttet prosjektet med henholdsvis 2,3 milliarder og 566 millioner kroner for å stimulere til teknologiutvikling innen havvind og utslippsreduksjoner.
  • Den norske regjeringen har satt en ambisjon om å tildele areal tilsvarende 30 GW havvind innen 2040. Hywind Tampen er den første havvindparken i Norge, og demonstrerer mulighetene som ligger i fornybarproduksjon på norsk sokkel.
#equinor #hywind tampen #verdens største
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0