Infrastruktur
2 minutter lesetid

Enighet om forlengelse Oslopakke 3

27/05/2024, 10:00
Enighet om forlengelse Oslopakke 3
Foto: Knut Opheide / SVV
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Den justerte prosjektporteføljen har en total ramme på 93,2 milliarder kroner for perioden 2025-2045. Bompengene skal fortsatt fordeles med 60 prosent til Oslo og 40 prosent til Akershus. Avtalen skal endelig godkjennes av bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus. 

Takstjustering av bompenger 

Mange flere nullutslippskjøretøy i bomringen er svært positivt, men det har redusert inntektene. Nå er det oppnådd enighet om forslag til takster som vil sikre midler til viktige tiltak i årene framover. Takstopplegget for personbiler innebærer moderate trinnvise økninger for både fossile og elektriske kjøretøy. 

Økningen i kroner for elbiler vil bli den samme som for fossile biler. Normaltaksten for elbil fra 1.1.2025 vil øke fra 16 kr til 19 kr utenom rushtiden og fra 23 til 25 kr i rushtiden.  I 2026 økes takstene med ytterligere 1 kr utenom rush og 2 kr i rushtiden.  

Taksten for fossile biler fra 1.1.2025 økes med 3 kr utenom rushtiden (til 36 kr), og med 4 kr i rushtiden (til 43 kr). I 2026 økes takstene med ytterligere 1 kr utenom rush og 2 kr i rush.  

Takstfritak 

 • Takstfritak for el-lastebiler, hydrogen og biogass til og med 2030 kombinert med økning for tunge fossile kjøretøy fra 2026. 
 • Takstfritak for varebiler på el og hydrogen til og med 2030. 

Det innføres dobbel takst for nye fossile personbiler i løpet av 2026, forutsatt at Stortinget åpner for et slikt virkemiddel. 

Prosjektene – hovedsatsninger 

Dette er hovedprioriteringene:

 • Vekt på tiltak som bidrar til nullvekstmålet og til å nå mål om reduserte klimagassutslipp 
 • Hovedfokus på å gjennomføre igangsatte prosjekter, ta vare på den infrastrukturen vi har og å prioritere midler til å styrke kollektivtilbudet i regionen. 
 • Igangsatte prosjekter: Fornebubanen inkludert nye vogner, nytt signalsystem (CBTC) for T-banen og oppgradering av Majorstuen stasjon 
 • Reinvestering og vedlikehold av T-bane og trikk 
 • Drift av kollektivtrafikk, med blant annet økte midler til drift av kollektivtransporten i Akershus og forsterket rutetilbud i Groruddalen 
 • Videre planlegging av T-baneforlengelse til Visperud/Skårer 
 • Røatunnel  
 • Ensjøsvingen 
 • Videre planlegging av T-banetunnel gjennom sentrum, sett i sammenheng med helhetlig utredning av fremtidig løsning for T-baneinfrastrukturen 

Om Oslopakke 3 

Oslopakke 3 er plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Tidshorisonten er 2008-2045. Målet er å utvikle et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for en region i kraftig vekst. 

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. 

#akershus fylkeskommune #fornebubanen #majorstuen #oslo kommune #oslopakke 3 #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0