Byggeindustrien
2 minutter lesetid

– Infrastrukturmarkedet er fortsatt solid

8/05/2024, 10:16
– Infrastrukturmarkedet er fortsatt solid
Konsernsjef Jimmy Bengtsson Foto: Veidekke
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Veidekke holdt god kjørefart gjennom første kvartal. I et marked som fortsatt er utfordrende, med en tydelig todeling mellom bygg og infrastruktur, har vi opprettholdt aktivitet og ordrereserve, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Første kvartal preges som vanlig av lavsesong i deler av konsernet. I år forbedret vi lønnsomheten fra fjoråret, men vi mener det er gode muligheter for å styrke lønnsomheten ytterligere og jobber videre for å realisere potensialet i alle deler av virksomheten, sier Bengtsson.

– Infrastrukturmarkedet opplever vi fortsatt som solid, og selv om det er et krevende marked for bygg generelt og boliger spesielt, finnes det også lyspunkter. En sterk ordreinngang i første kvartal gir oss et godt grunnlag å jobbe med fremover, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– I mars ble en av våre ansatte i en asfaltfabrikk stygt skadet på jobben. I Veidekke kommer menneskene først, og sikkerhet i arbeidet er absolutt høyeste prioritet. Ulykken blir som alltid gransket, slik at vi kan lære av hendelsen og unngå at tilsvarende ulykker skjer igjen, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Omsetningen i kvartalet utgjorde NOK 9,5 milliarder, som er på nivå med første kvartal 2023. Infrastrukturvirksomhetene økte sin omsetning, mens omsetningen i byggvirksomhetene avtok noe.

Resultatet før skatt for første kvartal var NOK 25 millioner. I samme kvartal i fjor var resultatet NOK -37 millioner, justert for et forlik av en eldre tvist i Infrastruktur Norge på NOK -110 millioner. Med unntak av Infrastruktur Sverige og Danmark, som hadde et resultat på nivå med første kvartal 2023, økte resultatet i virksomhetsområdene. Den samlede resultatmarginen var 0,3 %, mot -0,4 % i første kvartal 2023, justert for forlik.

Ordreinngangen i kvartalet var NOK 10,2 milliarder og over 40 % kom innenfor private yrkesbygg. Til sammenligning var ordreinngangen på NOK 10,3 milliarder i samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet utgjorde ordrereserven NOK 41,2 milliarder, mot NOK 43,1 milliarder på samme tid i fjor og NOK 40,4 milliarder ved årsskiftet. 62 % av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Netto rentebærende posisjon per 31. mars var NOK 2,2 milliarder, mot NOK 2,5 milliarder året før og NOK 2,8 milliarder ved årsskiftet. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for kvartalet utgjorde NOK -339 millioner, mot NOK 320 millioner i første kvartal i fjor. Balansen per 31. mars var NOK 18,0 milliarder, mot NOK 17,6 milliarder på samme tid i fjor og NOK 18,2 milliarder ved utgangen av 2023.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i første kvartal var 4,6, mot 6,6 i foregående kvartal og 3,9 i første kvartal 2023. Det var én alvorlig skade i første kvartal. Sykefraværet i kvartalet utgjorde 6,4 %, mot 6,0 % i foregående kvartal og 6,2 % i første kvartal 2023.

#veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0