Infrastruktur
2 minutter lesetid

Internasjonal klima-ros til E16 prosjekt i Jevnaker

9/02/2023, 09:02
Internasjonal klima-ros til E16 prosjekt i Jevnaker
Skanska og Statens vegvesen klarte å skille alunskifer fra friskt berg i E16-traseen på Jevnaker. Det ga gode bærekraftpoeng, og sparte Gustav Wannberg og de andre lastebilsjåførene i vegprosjektet for 3.300 turer fra Jevnaker til Drammen. Geolog Andreas Harstad og prosjektleder Ole Petter Jensen i Skanska har sammen med byggeleder Gine Løvstad Hegseth i Statens vegvesen fulgt arbeidet tett.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Skanska bygde ny veg i Jevnaker fra mars 2020 til desember 2021. E16 Åsbygda-Olum var klimapilot i Vegvesenet med krav om eget klimabudsjett og med bonus og trekkordning knyttet til utslipp fra asfalt og betong. Flere gode løsninger for klima og natur bidro til at Skanska vant jobben i konkurranse med andre entreprenører.

Vegvesenet og Skanska først

I 2019 ble E16 Bagn-Bjørgo i Valdres det første vegprosjektet i Norge som ble Ceequal-sertifisert med Statens vegvesen som byggherre og Skanska som entreprenør. Nå har Ceequal endret navn til Breeam infrastructure, og E16 Åsbygda-Olum er det første infrastrukturprosjektet i Norge som oppnådde sertifisering etter navneskiftet.

Transporten av alunskifer fra Jevnaker til Langøyene var et av flere tiltak som ble gjennomført i vegprosjektet som ga gode Breeam-poeng.

Skanska lyktes med å kartlegge og skille alunskifer fra friskt fjell ved tilpasset sprenging. Der det før var vanlig å kjøre store mengder sammenblandete steinmasser med alunskiferinnhold til spesialdeponi, kunne Skanska bruke det friske fjellet i veglinja, og kun levere de alunskiferholdige massene til spesialmottak. Det sparte prosjektet for 3.300 turer med lastebiltransport til Oslo og videre på lekter til Langøyene.

Flinke med klima og miljø

– Skanska har vært flinke til å tenke klima og miljø i planlegging og gjennomføring av E16 prosjektet. Da er det hyggelig at de får anerkjennelse for klima- og miljøarbeidet gjennom Breeam-systemet, sier delprosjektleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen.

#breeam #skanska
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0