Infrastruktur
1 minutt lesetid

EU prioriterer Oslo-Stockholm

26/04/2024, 07:00
EU prioriterer Oslo-Stockholm
Illustrasjon: Oslo-Sthlm 2.55.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

TEN-T-forordningen prioriterer også grensekryssende forbindelser til tredjeland – inkludert Norge, som ikke er medlem av EU. Dette skriver Branschaktuellt.

Beslutningen innebærer at alle nordiske hovedsteder vil ha direkte forbindelse til hverandre gjennom transportkorridoren ScanMed.

– De siste årene har vi jobbet hardt sammen med eierne våre for å bli en del av ScanMed-korridoren. Det er bra at det nå er fattet et vedtak i Europaparlamentet, det betyr mye for det videre arbeidet. Beslutningen krever høyere kapasitet på banen, men åpner også for å motta betydelig støtte fra EU. For Sverige er dette viktig når forsvarsevnen skal økes og dette gir bedre muligheter for raskt å oppnå store forbedringer. Og jeg er glad for at vi nå har tydelig støtte fra EU om viktigheten av vårt arbeid ikke bare i et nordisk, men også i et internasjonalt perspektiv, sier Jonas Karlsson, administrerende direktør i Oslo-Sthlm 2.55.

#eu #europaparlamentet #oslo-sthlm 2.55 #oslo-stockholm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0