Infrastruktur
4 minutter lesetid

– Det blir et løft for passasjerer, nabolaget og Oslo

19/02/2024, 13:55
– Det blir et løft for passasjerer, nabolaget og Oslo
Store endringer: Både Tilbords-bygget, de røde brakkene og hallen nærmest sporet skal rives nærmere sommeren. Foto: Sporveien AS
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Jeg gleder meg til Sporveien nå går i gang med arbeidene med en mer fremtidsrettet og moderne stasjon til glede for alle som reiser med T-banen i Oslo. Nå fjerner vi en flaskehals for kollektivtrafikken, skaper plass for Fornebubanen og gjør Majorstuen-området bedre for alle som bor og ferdes der, sier byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea.

Oslo kommune fattet i januar investeringsbeslutningen for oppgraderingen av Majorstuen stasjon. Kostnadsrammen for prosjektet er på 1,135 milliarder kroner.

– Majorstuen stasjon kan ikke fortsette å være en flaskehals i systemet i mange år fremover. Av- og påstigningen må bli like effektiv som på Jernbanetorget. Det er viktig for å få flere avganger på linje 5 mot Vestli, og det er avgjørende for alle de som etter hvert skal reise med Fornebubanen. Dette gjør vi for hele Oslo, sier konsernsjef Birte Sjule i Sporveien.

Majorstuen T-banestasjon er i dag utformet slik at av- og påstigning tar for lang tid. Siden stasjonen er sentral for fremtidens T-banesystem må den oppgraderes. Sammen med nytt signal- og sikringssystem for T-banen i Oslo øker det kapasiteten fra dagens 28 tog i timen, til fremtidig 36 tog i hver retning forbi Majorstuen.

Dermed vil stasjonen stå klar for økt trafikk fra Fornebubanen og fremtidens T-banetilbud i Oslo. Allerede på forsommeren vil passasjerer og naboer for alvor merke at noe skjer. Da setter Sporveien i gang rivearbeidene på stasjonen, for å skape plass for anleggsarbeidene og fremtidens stasjonsløsning.

Skal gjøre stasjonen mer tilgjengelig

Majorstuen T-banestasjon er en av Oslos mest trafikkerte stasjoner med rundt 70.000 av- og påstigninger i døgnet. Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea, ser frem til å se resultatene av oppgraderingen.

– Skal det være attraktivt å reise kollektivt i Oslo, må kollektivtilbudet utvikle seg hele tiden. Tiden har løpt litt fra Majorstuen stasjon, og jeg gleder meg spesielt til den nye gang- og sykkelbrua over sporene, som skal bygges som en del av oppgraderingen. Den skal gjøre det raskere og enklere å bytte tog på Majorstua, noe som mange har behov for. Alt i alt får vi en mer fremtidsrettet og moderne stasjon til glede for passasjerene, sier byråd Marit Vea.

– Vi fjerner en flaskehals for kollektivtrafikken, skaper plass for Fornebubanen og gjør Majorstuen-området bedre for alle som bor og ferdes der, sier samferdselsbyråden.

En annen positiv effekt av byggearbeidene er at Majorstuen stasjon, som fylte 125 år i fjor, blir bedre tilgjengelig for alle. Spor og plattformer skal ikke lenger ligge i en kurve, men rettes ut. Gapet og høydeforskjellene mellom plattform og vogngulv blir redusert. Skilting og «lesbarheten» til stasjonen skal bli langt bedre.

– Barnevogner og rullestoler vil trives langt bedre på Majorstuen når jobben er gjort, og det blir enklere for alle å bytte tog, understreker konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Thor Georg Sælid.

For mange vil inn samme T-banedør

Den store utfordringen med Majorstuen T-banestasjon i dag er at passasjerene ikke sprer seg godt nok på plattformene. Mange ender med å stå i kø ved dørene nærmest Majorstukrysset.

– Når de reisende ikke bruker alle dørene på T-banetoget, blir toget stående lenger enn nødvendig på stasjonen. Ved å oppgradere stasjonen får vi passasjerene til å spre seg bedre på plattformene og i større grad bruke dørene lengst vest, og da oppnår vi målet vårt – kortere stasjonsopphold for togene, understreker konserndirektøren.

Når togene står kortere på stasjonen, øker kapasiteten i T-banenettet i Oslo slik at det blir plass til togene fra Fornebubanen gjennom sentrum.
– Oppgradert Majorstuen stasjon er en viktig forutsetning for at Fornebubanen skal bli den suksessen alle ønsker, sier Sælid.

Vil oppleves ferdig i 2026

De forberedende arbeidene som starter på stasjonen før sommeren vil pågå ut året, før størstedelen av anleggsjobben gjøres i 2025.

– Passasjerene vil oppleve det som ferdig etter sommeren 2026. Men det vil pågå restarbeider etter dette, som i liten grad vil påvirke trafikkavviklingen, sier Thor Georg Sælid.

Oppgraderingen av stasjonen vil medføre stengning én enkelthelg i sommer. Sommeren 2025 vil stasjonen stenges helt i fire uker i juli når spor og plattformer bygges opp fra grunnen av. I noe tid før og etter dette vil T-banetogene kunne kjøre forbi, men ikke stanse på Majorstuen stasjon. Mer informasjon kommer nærmere stengeperioden.

– Arbeidene i 2025 legges til sommeren når mange er på ferie. Vi håper passasjerene forstår – og ser at oppgradert Majorstuen stasjon kommer passasjerene og byen til gode i mange år fremover, sier Thor Georg Sælid.

#fornebubanen #majorstuen #oslo #sporveien
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0