Infrastruktur
3 minutter lesetid

– Skal oppgradere

19/06/2024, 10:00
– Skal oppgradere
Oppgradert Majorstuen Stasjon: Spor og plattform rettes ut, og stasjonsområdet får flere adkomster fra Slemdalsveien og Sørkedalsveien. Illustrasjon: Team Major
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Med over 70.000 daglige reisende er Majorstuen T-banestasjon et av de største knutepunktene i Norge, nesten på linje med Oslo lufthavn Gardermoen. Når Fornebubanen åpnes i 2029 ventes passasjertallet å stige rundt 30 prosent, til over 90.000 passasjerer daglig.

Dette kan ikke skje uten at Majorstuen stasjon oppgraderes. Dagens stasjon kan ikke ta unna for ventet trafikkvekst, og uten tiltak går Majorstuen stasjon fra å være en brysom flaskehals til å bli en uhåndterlig propp i T-banesystemet.

Å flette inn åtte nye tog i timen fra Fornebubanen forbi Majorstuen og gjennom sentrumstunnelen blir en umulighet uten oppgradering av stasjonen.

Heldigvis har ikke den politiske uenigheten rundt de 500 millionene i statlig bidrag stoppet oppgraderingsprosessen på Majorstuen. Sporveien har hatt full støtte fra byrådet og miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea, og har jobbet på og sikret fremdrift, uavhengig av dragkampen rundt den statlige bevillingen. I starten av juni kom et bredt stortingsflertall til enighet om å sikre det statlige bidraget.

Kortere stasjonsopphold skal oppnås gjennom flere adkomster til plattformene, og ny gang- og sykkelbru over sporene vest på stasjonen. Sporveien åpner også et hittil stengt verkstedområde for publikum.

Sporveien og Isachsen er i gang

Arbeidene på Majorstuen er allerede i gang, og det er Isachsen Anlegg som har vunnet kontrakten for forberedende arbeider som utføres frem til hovedentreprisen starter.

De forberedende arbeidene gjelder i hovedsak riving og fjerning av eksisterende bygg og annen infrastruktur samt etablering av et nytt råbygg for ny likeretter. Videre er det mye arbeid med omlegging og flytting av kummer, rør, kabler og utstyr. Alt for å gjøre klart til hovedarbeidene i 2025, som entreprenørene vil kunne konkurrere om i løpet av kort tid. Utlysning for hovedarbeidene blir i løpet juni – altså innen de neste to ukene.

Hovedentreprise

Hovedentreprisen for oppgraderingsarbeidene på Majorstuen stasjon omfatter etter alle praktiske formål en total renovering av hele stasjonsområdet. Det vil bli utskifting av blant annet spor og tekniske utstyr, drenering, plattformer m/ tak, ramper, trapper og kiosk. Det mest iøynefallende vil nok allikevel bli den nye brua som vil krysse vestre del av stasjonen, samt at området åpnes opp ved at det etableres flere adkomster og møteplasser.

– Arbeidene skal utføres fra april 2025 og pågå til forsommeren 2026. Den mest intensive fasen blir totalbruddet med stengt spor i juli-august 2025, men også ukene før og etter totalbrudd blir hektiske med stengte plattformer. Togene kan passere, men ikke stoppe på stasjonen i denne perioden, forteller byggeleder Anders Aamodt.

Byggelederen mener hovedentreprisen på Majorstuen kan bli et utstillingsvindu for entreprenøren som leverer det beste tilbudet.

– Dette er arbeid som veldig mange Oslo-folk vil legge merke til, og Sporveiens klare ambisjon er som alltid å levere på HMS, tid, kost og kvalitet. Da trenger vi en dyktig og profesjonell entreprenør til hovedarbeidene, og vi håper og tror på god interesse for denne kontrakten, sier Aamodt.

#isachsen #majorstuen #sporveien
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0