Infrastruktur
2 minutter lesetid

Langtur med tog tar lengre tid enn for 22 år siden

15/11/2022, 12:04
Langtur med tog tar lengre tid enn for 22 år siden
FOTO: KJARTAN RØRSLETT / NRK
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Toget mellom Oslo og Trondheim er et godt eksempel på utviklingen:

– Toget bruker 50 minutter lengre tid på turen i dag enn for 22 år siden, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Norges Naturvernforbund til NRK

Han har studert kjøretida for raskeste tog på fjerntogstrekningene i «Rutebok for Norge» og sammenliknet med dagens rutetabell.

Tankekors

– Det er et tankekors at mens det går raskere å kjøre enn før og flytilbudet er blitt bedre, så går det saktere å reise miljøvennlig, sier Schlaupitz.

På turen fra Bodø til Trondheim på Nordlandsbanen brukar det raskeste toget 9 timer og 46 minutt. Det er 12 minutter kortere tid i dag enn for 22 år siden. Det kan antagelig forklares med færre stopp og kortere opphold på hver stasjon, ifølge Holger Schlaupitz.

Kapasiteten er sprengt

Det er Bane Nor som har ansvaret for jernbanen i Norge, og som setter opp rutetabellene. Konserndirektør for kunde og marked, Henning Scheel, sier det er blitt trangere om plassen på sporet.

– Enkelt sagt så er kapasiteten sprengt. Vi har stort sett enkeltspora jernbane med begrenset mulighet til kryssing. Samtidig har vi hatt en stor økning i lokal- og regiontrafikken, og en sterk økning i godsvoluma som blir fraktet på jernbanen, sier Scheel.

Han sier også at rutetidene i år 2000 kan ha vært for optimistiske med tanke på at togene skulle være i rute. – De senere årene har vi fokusert mer på kvaliteten på reisen. Det gjør og at reisetiden blir litt lengre.

– Kva må til for at togene skal komme fortere fram på lange strekninger, eller er det ikke så viktig at de går fort?

– Vi skulle gjerne sett at togene gikk enda fortere, men for å få til det så må det investeres mer i infrastrukturen.

– Men det er jo ikke slik at det ikke er investert i infrastrukturen de siste 20 åra?

– Nei, og vil ligger an til veldig snart å få et mye bedre togtilbud. Det vil bli kortere reisetid til Hamar, for eksempel, og på Vestfoldbanen. Og i desember så åpner vi Follobanen, der vi legger til rette for 11 minutter kortere reisetid, sier Scheel.

Rimelige tiltak kan hjelpe

Det må ikke være dobbeltspor over alt for å få ned reisetiden på de lange strekningene, mener Naturvernforbundets Hoger Schlaupitz.

– Rimelige tiltak som å bygge flere kryssingsspor kan få ned tiden der et tog står og venter på møtende tog. Mange steder er det langt mellom kryssingssporene og da blir det et problem når det samtidig er stadig flere tog på sporet, sier han.

#bane nor #kapasitet #kjøretid #naturvernforbundet #tog
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0