Infrastruktur
2 minutter lesetid

Markerte første spadetak for Rv. 555 Sotrasambandet

23/03/2023, 08:01
Markerte første spadetak for Rv. 555 Sotrasambandet
Prosjektet inkluderer ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelveg (Illustrasjon: Baezeni)
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Sotrasambandet er et stort og viktig vegprosjekt for Bergensregionen, som vil gi bedre framkommelighet for bilister, kollektivtrafikk, og for gående og syklende, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det ljoma godt i store deler av Øygarden da Vegvesenet markerte den offisielle starten på Rv. 555 Sotrasambandet med en sprengsalve i det som skal bli den nye Kolltveittunnelen.

– Det er alltid en glede å ønske velkommen til et «første spadetak». Vestlandet trenger gode og effektive vegsystem, og vi er fornøyde med at dette komplekse prosjektet som Sotrasambandet er, nå offisielt er i gang, understrekte Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik i velkomsttalen sin.

Store forventninger i Øygarden kommune

Det er store forventninger til prosjektet og særlig er Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik entusiastisk rundt det potensialet den nye vegen utløser for kommunen.

– Vi har ventet på dette sambandet i mange år. Det har vært forberedende arbeid med Sotrasambandet en stund, og gravemaskinene er i sving. Nå gleder vi oss stort over at arbeidet med sambandet bokstavelige talt skyter fart. Realisering av Sotrasambandet er helt avgjørende for å utvikle vekstkommunen Øygarden, sier ordfører Tom Georg Indrevik som takker alle som har fått dette på plass.  OPS-selskapet Sotra Link AS er allerede i gang med arbeid flere steder på strekningen. Utover våren blir det mye folk i arbeid på anlegget som skal stå ferdig i 2027. I dag ble arbeidet offisielt startet.

#kolltveittunnelen #Øygarden kommune #sotrasambandet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0