Infrastruktur
2 minutter lesetid

NCC skal asfaltere E18 Vestkorridoren Strand – Ramstadsletta i Bærum

20/02/2023, 10:33
NCC skal asfaltere E18 Vestkorridoren Strand – Ramstadsletta i Bærum
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Asfaltoppdraget omfatter 2 km ny E18 med 2×3 felt på strekningen Strand – Ramstadsletta samt endringer av lokalvegsystemet i Høvikområdet. NCC Industry starter opp med enkelte deler av prosjektet i 2023, men det største volumet kommer i 2025 og 2026.  

– NCC har de siste årene gjennomført en rekke store og komplekse asfaltoppdrag og har derfor et godt og velsmurt apparat for å kunne gjennomføre denne typen asfaltoppdrag, sier André Waage, Head of Department i NCC Industry.

E18 Vestkorridoren er et av Norges største veiprosjekter som skal bidra til å redusere bilbruken og sørge for at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå. Fjerntrafikken vil skilles i større grad fra lokaltrafikken. Dette skal gi muligheter for by- og stedsutvikling samtidig som trafikkflyten bedres for den viktige næringstransporten mellom landsdelene som skal gjennom Oslo. Prosjektet Vestkorridoren skal også redusere støy- og støvplagene fra E18 og øke trafikksikkerheten.

NCC skal produsere asfalten fra en av landets mest bærekraftige asfaltfabrikker. CO2-utslippet fra asfaltproduksjonen blir betydelig redusert i forhold til tradisjonell asfaltproduksjon.

-Vi benytter CO2-nøytral trepellets som fyringskilde og kortreiste steinmaterialer fra Steinskogen pukkverk i Bærum, hvor asfaltfabrikken står plassert. Det gjør at vi kan levere en løsning som reduserer CO2-utslippet betydelig, sier Operation specialist Klavs Bebriss.

I prosjektet benyttes også konseptet NCC Green Asphalt, som betyr at asfaltproduksjonen har fokus på energiforbruk, tørre steinmaterialer og bruk av gjenbruksasfalt. Bebriss forteller også at NCC sammen med kunden skal se på muligheter for tynndekkeløsninger og andre tiltak som vil bidra til asfalteringsløsninger med lavt CO2-utslipp.

Asfaltprosjektet vil involvere nærmere 20 ansatte fra NCC Industry. I tillegg kommer transportører og andre støttefunksjoner.

Prosjektet ordreregistres i 1. kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Industry.

#motorvei
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0