Infrastruktur
1 minutt lesetid

Norconsult samarbeider over grensen – prosjekterer ny strekning på E18

23/08/2023, 09:22
Norconsult samarbeider over grensen – prosjekterer ny strekning på E18
Byggingen av den nye veien skal etter planen starte sommeren 2023. Arbeidet forventes ferdigstilt i 2029/2030.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vår brede og tverrfaglige kompetanse innen samferdsel, veiplanlegging, mobilitet, byutvikling og miljø vil være viktige bidrag i planleggingen av et av Norges største veiprosjekter i årene som kommer, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Norconsult har vært involvert i planleggingsarbeidet for E18 gjennom Vestkorridoren også tidligere. I juni 2022 inngikk Statens vegvesen og Skanska Norge, sistnevnte med Norconsult som rådgiver, avtale om prosjektering og bygging av strekningen E18 Strand-Ramstadsletta. På oppdrag fra Statens vegvesen har Norconsult også arbeidet med en detaljplan for tilstøtende parseller på E18 Ramstadsletta-Nesbru.

Det nye oppdraget på Fornebukrysset-Strand omfatter prosjektering og bygging av drøyt to kilometer ny motorvei med tre kjørefelt i hver retning. Kontrakten omfatter også 660 meter tunnel, hvorav 440 meter går gjennom fjell.

Fra Sveriges side deltar kompetanse innen brobygging og geoteknikk. – Vi skal prosjektere geostrukturer, som fundamentet til en betongtunnel og pelekonstruksjoner for sjakter. Vi har også vært ekspertstøtte gjennom anbudsfasen. Det er et veldig interessant samarbeidsprosjekt og en mulighet for oss til å bli kjent med både den norske organisasjonen og arbeidsmetodikken i store prosjekter. Det er også helt digitalt og driftes uten papirtegninger, så det er en helt annen måte å planlegge på, sier Bernhard Gervide Eckel, Business Manager Soil, Rock & Groundwater

#e18 vestkorridoren #motorvei #norconsult #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0